صفحه ۵۵

فصل هفتم: شرط چهارم: علم و فقاهت

چهارمین شرط از شرطهای حاکم اسلامی این است که وی بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقیه در احکام و مقررات الهی باشد. پس رهبری شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و یا آگاه به آن به صورت تقلید صحیح نیست. بر این معنی علاوه بر حکم عقلی و سیره عقلا که پیش از این خوانده شد آیات و روایات (از طریق فریقین) نیز دلالت دارند که به ذکر تعدادی از آنها می‎پردازیم.

آیات مورد استناد در این شرط

1- افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون یونس (10)35/. آیا آن کس که راهنمای حق است سزاوارتر است که پیروی گردد، یا آنکه راه نبرده مگر اینکه هدایتش کنند؟ شما را چه می‎رسد؟ چگونه حکم می‎کنید؟

و امام بی تردید از کسانی است که واجب است مورد پیروی قرار گیرد. پس در این صورت، عالمی که راهنمای حق است برای این منصب شریف (امامت) سزاوارتر از دیگران است.

و اما در آیه شریفه کلمه "احق - سزاوارتر است" با آنکه با صیغه افعل التفضیل آمده، ولی در معنی لغوی خود استعمال نشده است. نظیر آیه شریفه: "و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله"احزاب (33)6/. که بدین معنی نیست که "آنکه راه

ناوبری کتاب