صفحه ۵۲

و به طور قطع آنچه در افواه اعوان الظلمه و مأموران حکومت ستم متداول است که (برای توجیه کار خود) می‎گویند: "المأمور معذور" این عذری است شیطانی که برای آن نه درکتاب و نه در سنت و نه در فطرت پاک انسان پایه و اساسی نیست.آنچه در نظام طاغوتی شاهنشاهی تحت عنوان السلطان ظل الله مطرح می‎گردید و تحت پوشش آن، اطاعت از شاه ولو اینکه فاسد و ستمگر باشد واجب شمرده شده و گفته می‎شد: "چه فرمان یزدان چه فرمان شاه" و یا آنچه در بین اعتقادات برخی از فرق تسنن وارد شده که والی و حاکم اطاعتش واجب است ولو اینکه فاسق و فاجر باشد که ما نمونه ای از آن نظرات را پیش از این به نقل از احمد حنبل و ابوهریره در کلام قاضی ابی یعلی و شافعی خواندیم سخنان بی اساسی است که همواره حکومتهای ستمگر برای تحمیق مردم به آن تمسک می‎جسته اند و بطلان آن در شریعت مقدس اسلام واضح و آشکار است. (از افاضات معظم له در درس).

روایات نفی اطاعت مخلوق در معصیت خالق

کنزالعمال از احمد، از انس نقل می‎کند که:

"اطاعتی نیست برای کسی که اطاعتی از خداوند نداشته باشد."لا طاعة لمن لم یطع الله. (کنزالعمال ‏67/6 حدیث 14872).

امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید:

"در معصیت خالق اطاعتی برای مخلوق نیست."لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. (نهج البلاغه، فیض 1167، لح 500/، حکمت 165).

در صحیح مسلم از فرزند عمر، از پیامبراکرم روایت شده که فرمود:

"بر هر شخص مسلمان لازم است شنیدن و اطاعت کردن در آنچه خوشایند و ناخوشایند اوست مگر اینکه به معصیت فرمان داده شود که در آن صورت دیگر شنوایی و اطاعتی نیست."علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما احب وکره الاان یؤمر بمعصیة فان امر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة . (صحیح مسلم ‏1469/3، حدیث 1839).

و باز در صحیح مسلم به نقل از امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است که فرمود:

"پیامبراکرم (ص) لشکری را به مأموریت فرستاد و بر آنان مردی را به عنوان فرمانده گماشت، آن مرد آتش برافروخت و به لشکریان گفت: در آن وارد شوید، عده ای تصمیم به واردشدن گرفتند و عده ای گفتند: ما از آن گریخته ایم، پس از بازگشت این جریان به رسول خدا(ص) گفته شد. آن حضرت به کسانی که می‎خواستند وارد آتش شوند فرمود: اگر در آن وارد شده بودید همواره تا روز قیامت در آن می‎ماندید، و با دسته

ناوبری کتاب