صفحه ۴۷

پرسش نمودم، حضرت فرمود:

"آیا هرگز دیده ای کسی گمان کند که خداوند او را به نوشیدن شراب و زنا و چیزی مشابه این محرمات مأمور کرده باشد؟ عرض کردم نه، حضرت فرمود: پس این عمل زشت چیست که آنان مدعی هستند که خداوند آنان را بدان مأمور کرده است ؟ عرض کردم: خداوند و ولی او بهتر می‎دانند، حضرت فرمود: همانا این آیه در مورد دوستان و پیروان پیشوایان ستمگر است که ادعا می‎کنند خداوند دستور فرموده از این پیشوایان اطاعت کنند در حالی که خداوند هرگز چنین دستوری را نداده است. خداوند سبحان در اینجا ادعای آنان را به خودشان برمی گرداند و آنان را آگاه می‎کند که به خداوند دروغ بسته اند و این عمل ناپسند آنان را فاحشه نامیده است."النعمانی فی کتاب الغیبة عن محمد بن یعقوب بسنده عن ابی وهب محمد بن منصور قال: سألته یعنی اباعبدالله (ع) عن قول الله - عزوجل -: "و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لاتعلمون" قال: فهل رأیت احدا زعم ان الله امره بالزنا و شرب الخمر او شئ من هذه المحارم ؟ فقلت: لا، قال: فماهذه الفاحشة التی یدعون ان الله امرهم ؟ قلت: الله اعلم و ولیه. قال: فان هذا فی اولیاء ائمة الجور ادعوا ان الله امر هم بالایتمام بقوم لم یامرهم الله بالایتمام بهم فردالله ذلک علیهم و اخبرهم انهم قالوا علیه الکذب و سمی ذلک منهم فاحشة . (الغیبة 82/، چاپ دیگر 130/، باب 7).

و روایتهای دیگر نظیر این روایت که در آن اطاعت نمودن از پیشوایان ستمگر نهی شده، و اینها خود دلیل مستقلی است بر اینکه اشخاص ظالم فاسد لیاقت رهبری را ندارند؛ چرا که رهبری لازمه اش اطاعت است و کسی که اطاعت از او حرام باشد طبعا ولایت و امامتی نیز نخواهد داشت.

16- تفسیر نورالثقلین از روضة الواعظین مرحوم مفید از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"بهشت با سختی ها گره خورده و آتش جهنم با شهوات، خداوند تبارک و تعالی به داود فرمود: عالمی که دل در گرو شهوت نهاده حرام است که او را امام و پیشوای متقین قرار دهیم."حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات، قال الله تعالی لداود: حرام علی کل قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقین. (تفسیر نور الثقلین ‏44/4 در تفسیر سوره فرقان).

17- در کتاب کنزالعمال از امیرالمؤمنین روایت شده که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب