صفحه ۴۶

آثار صدق و درستی از مضامین این روایت آشکار است و دلالت آن بر مقصود روشن و مبرهن، اما در مورد سند این روایت که در تحف العقول حذف شده مؤلف آن در دیباچه کتاب می‎نویسد: "سندها به خاطر کم شدن حجم کتاب و خلاصه گویی حذف شده، اگرچه اکثر روایتهای آن را من از بزرگان شنیده ام و بدان جهت که بیشتر آنها آداب و حکمت است که مضامین آنها خود بر درستی اش گواه است."

14- ابوبصیر از امام جعفرصادق (ع) از پدرانش از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"شخص مسلمان همراه کسی که بر حکم خدا مورد اعتماد نیست و در اموال عمومی و بیت المال مسلمانان امر خدا را اجرا نمی کند برای جهاد خارج نمی گردد. و اگر با او به جهاد رفت و در آن حال از دنیا رفت در محبوس نگاهداشتن حق ما و پایمال شدن خونهای ما کمک کرده و مرگ او مرگ جاهلیت است."لایخرج المسلم فی الجهاد مع من لایؤمن علی الحکم و لاینفذ فی الفئ امرالله عزوجل فانه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حقنا و الاشاطة بدمائنا و میتته میتة جاهلیة . (وسائل ‏34/11، ابواب جهاد، باب 12، حدیث 8).

15- نعمانی در کتاب غیبت از محمد بن یعقوب به سند خویش از ابی وهب از محمد بن منصور روایت کرده که گفت: از امام صادق (ع) درباره تفسیر گفتار خداوند عزوجل که می‎فرماید: "و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لایأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لاتعلمون اعراف (7)28/.- و آنگاه که عمل زشتی را مرتکب گردند گویند: ما پدرانمان را بر این کار یافتیم و خداوند ما را بر این عمل مأمور کرده است ! بگو: خداوند هرگز به فحشا و اعمال زشت دستور نداده، آیا بر خدا می‎بندید آنچه را که نمی دانید؟"

ناوبری کتاب