صفحه ۴۳

7- و امام حسن (ع) در خطبه خود در مقابل معاویه می‎فرماید:

"همانا خلیفه کسی است که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرخدا حرکت کند، و هرگز آن کس خلیفه نیست که بر پایه جور و ستم سیر نماید."انما الخلیفة من سار بکتاب الله و سنة نبیه و لیس الخلیفة من سار بالجور. (مقاتل الطالبیین 74/).

8- مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد خویش از سالار شهیدان امام حسین (ع) روایت می‎کند که آن حضرت در جواب نامه های مردم کوفه نوشت:

"به جان خودم سوگند، پیشوای جامعه جز آن کسی که بر اساس کتاب خدا حکم نموده و قسط را اقامه کند و پایبند به دین حق بوده و نفسش را محبوس ذات حق نماید نیست."فلعمری ما الامام الاالحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الله، الحابس نفسه علی ذات الله. (الارشاد 186/، چاپ دیگر 204/).

نظیر همین روایت در کامل ابن اثیر نیز آمده است.کامل ابن اثیر ‏21/4.

9- و نیز در نهج البلاغه می‎فرماید:

"کسی که خود را پیشوای مردم قرار می‎دهد باید پیش از آموزش دیگران به آموزش خویش بپردازد، و باید شیوه تربیت را پیش از آنکه به زبان بیاورد در عمل خود نشان بدهد، و آموزش دهنده و تربیت کننده نفس خویش به بزرگداشت سزاوارتر است تا آموزش دهنده و تربیت کننده مردم."من نصب نفسه للناس اماما فلیبدء بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، و لیکن تادیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم الناس و مودبهم. (نهج البلاغه، فیض 1117/، لح 480/، حکمت 73).

10- کتاب اثبات الهداة از مرحوم صدوق به سند خویش از حبیب سجستانی (سیستانی) از امام محمدباقر(ع) روایت می‎کند که آن حضرت گفت: پیامبرخدا فرمود که خداوند تبارک و تعالی فرمود:

"هر جامعه ای که در اسلام به حکومت و ولایت پیشوای جائر و ستمگری که از حکومت الهی بهره ای نبرده گردن نهد بی تردید عذاب خواهم کرد، گرچه آن جامعه خود نیکوکار و متقی باشند؛ و هر جامعه ای در اسلام به ولایت امام عادلی که از جانب خدا

ناوبری کتاب