صفحه ۴۱۶

8- در روایت دیگری آمده است:

"آنگاه که روز قیامت می‎شود فریادگری فریاد می‎زند: کجایند ستمگران و یاوران ستمگران و افراد مشابه ستمگران، حتی آنان که قلمی برای آنان تراشیده و دواتی برای آنان لیقه کرده اند. فرمود: آنگاه همه آنان را در تابوتی از آهن گرد می‎آورند و به جهنم می‎افکنند."اذا کان یوم القیامه نادی مناد: این الظلمة واعوان الظلمة و اشباه الظلمة، حتی من بری لهم قلما ولاق لهم دواة . قال: فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرمی بهم فی جهنم. (وسائل ‏131/12، ابواب ما یکتسب به، باب 42، حدیث 16).

9- در حدیث دیگری آمده است:

"کسی که به سوی ستمگری حرکت کند تا او را یاری دهد و می‎داند که او ستمگر است، بی گمان از اسلام بیرون رفته است."من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. (وسائل ‏31/12، ابواب ما یکتسب به، باب 42، حدیث 15).

10- در خبر مناهی از پیامبراکرم (ص) وارد شده که فرمود:

"زینهار! هر کس تازیانه ای را در برابر سلطان بیاویزد، خداوند روز قیامت آن را اژدهایی از آتش می‎گرداند که طول آن هفتاد ذراع است و آن را در آتش جهنم بر وی مسلط می‎کند؛ و چه بد منزلگاهی است."الاو من علق سوطا بین یدی سلطان جعل الله ذلک السوط یوم القیامة ثعبانا من النار، طوله سبعون ذراعا یسلط الله علیه فی نارجهنم و بئس المصیر. (وسائل ‏130/12، ابواب مایکتسب به، باب 42، حدیث 10).

11- از کاهلی از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"کسی که نامش را در دیوان ستمگران از فرزندان فلان بنویسند، خداوند روز قیامت وی را سرگردان محشور می‎کند."من سود اسمه فی دیوان الجبارین من ولد فلان حشره الله یوم القیامة حیرانا. (وسائل ‏134/12، ابواب مایکتسب به، باب 44، حدیث 6).

12- و از زیادبن ابی سلمه وارد شده که گفت:

"بر ابی الحسن امام موسی بن جعفر(ع) وارد شدم، آن حضرت به من فرمود: "ای زیاد، آیا تو برای سلطان کار می‎کنی ؟" عرض کردم: بلی، فرمود: "چرا؟" گفتم:

ناوبری کتاب