صفحه ۴۱۴

دلیل یازدهم: روایات نکوهش از حاکم ستمگر

از جمله دلایل جواز مبارزه مسلحانه با حاکم جور روایاتی است که دلالت بر حرمت کمک به حاکم ستمگر و همکاری با وی، و حتی ابراز علاقه نسبت به تداوم حیات وی دارد.

روایات در این زمینه از طرق فریقین بسیار زیاد است که از باب نمونه برخی از آنها را یادآور می‎شویم:

1- ترمذی در کتاب الفتن به سند خویش از کعب بن عجره، از پیامبراکرم (ص) روایت می‎کند که فرمود:

"پس از من فرمانروایانی می‎آیند که هر کس با آنها همراه شود و آنان را در دروغهایشان تصدیق کند و بر ستمگری یاریشان دهد، از من نیست و من از او نیستم، و در حوض بر من وارد نمی شود."سیکون بعدی امراء، فمن دخل علیهم فصدقهم بکذبهم و اعانهم علی ظلمهم فلیس منی و لست منه ولیس بوارد علی الحوض. (سنن ترمذی ‏358/3. ابواب الفتن، باب 62، حدیث 2360).

2- در مسند احمد به سند خویش از جابربن عبدالله آمده است که پیامبر(ص) به کعب بن عجره فرمود:

"خدا تو را حفظ کند از فرمانروایی افراد کم خرد" گفت: فرمانروایی افراد کم خرد چیست ؟ فرمود: "فرمانروایانی که پس از من می‎آیند، به هدایت من اقتدا نمی کنند و به سنت من خود را نمی آرایند؛ پس کسانی که آنان را در دروغشان تصدیق کنند و بر ستمگریشان یاری دهند، از من نیستند و من ازآنان نیستم و در حوض بر من وارد نمی شوند.

و کسانی که آنان را در دروغشان تصدیق نکنند و بر ستمگری یاریشان ندهند اینان از من اند و من از آنان هستم و به زودی در کنار حوض بر من وارد می‎شوند."ان النبی (ص) قال لکعب بن عجره: "اعاذک الله من امارة السفهاء" قال: و ما امارة السفهاء؟ قال: "امراء یکونون بعدی لایقتدون بهدای و لایستنون بسنتی، فمن صدقهم بکذبهم واعانهم علی ظلمهم فاولئک لیسوا منی و لست منهم و لایردوا علی حوضی، و من لم یصدقهم بکذبهم و لم یعنهم علی ظلمهم فاولئک منی و انا منهم وسیردوا علی حوضی". (مسند احمد ‏321/3).

3- در صحیحه ابی حمزه، از امام زین العابدین (ع) وارد شده که فرمود:

"از رفاقت با گناهکاران و یاری ستمگران بپرهیزید."ایاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین. (وسائل ‏128/12، ابواب ما یکتسب به، باب 42، حدیث 1).

ناوبری کتاب