صفحه ۴۱۱

در متن عربی روایت "کظة" به معنی شکمبارگی و آن حالتی است که برای انسان از پری شکم حاصل می‎گردد. و "سغب" به معنی گرسنگی است.

و باز هم در نهج البلاغه آمده است:

"از پیامبرخدا(ص) شنیدم که بارها در مقاطع مختلف می‎فرمود: ملتی که حقوق ضعیفهای خود را با صراحت و بدون لکنت زبان از افراد قوی نگیرد، رستگار نخواهد شد."سمعت رسول الله (ص) یقول - فی غیر موطن -: لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. (نهج البلاغه، فیض 1021/، لح 439/، نامه 53).

و در وسائل از امام صادق (ع) آمده است:

"ملتی که حق افراد ناتوان خود را با صراحت و بدون ترس و لکنت زبان از توانمندان نگیرد، رستگار نشده است."ماقدست امة لم یؤخذ لضعیفها من قویها غیر متعتع. (وسائل ‏395/11، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 9).

و در سنن ابن ماجه از ابی سعید خدری، از پیامبراکرم (ص) آمده است که فرمود:

"ملتی که افراد ضعیف آن، حق خود را بی پروا نگیرند رستگار نشده است."انه لاقدست امة لایأخذ الضعیف فیها حقه غیر متعتع. (سنن ابن ماجه ‏810/2، کتاب الصدقات باب لصاحب الحق سطان، حدیث 2426).

از این احادیث استفاده می‎شود که بر انسان مسلمان به ویژه عالمی که بالطبع حکم و نظر او در جامعه نافذ است، روا نیست در منزل بنشیند و نسبت به جور و ستم ها و پایمال شدن حقوق ضعفا و تبعیض های غیرعادلانه که مشاهده می‎کند و در جامعه می‎گذرد بی تفاوت باشد، و چه بسا این احساس تکلیف او را به مبارزه مسلحانه نیز بکشاند.

دلیل نهم: اطلاق ادله مجازات محارب و مفسد فی الارض

از دیگر دلایل جواز و بلکه ضرورت مبارزه مسلحانه با حکام فاسق ستمگر، ادله

ناوبری کتاب