صفحه ۴۰۲

نافرمانی شان کنید شما را به قتل می‎رسانند." گفتند: ای پیامبرخدا، اگر ما آن روز را درک کردیم چه کنیم ؟ فرمود: "همانند اصحاب حضرت عیسی (ع) باشید که با اره، اره می‎شدند و بر چوبه دار بالا کشیده می‎شدند، مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگی در معصیت خداوند است."ان رحی الاسلام ستدور، فحیثما دار القرآن فدوروا به، یوشک السلطان و القرآن ان یقتتلا و یتفرقا. انه سیکون علیکم ملوک یحکمون لکم بحکم و لهم بغیره، فان اطعتموهم اضلوکم و ان عصیتموهم قتلوکم، قالوا یا رسول الله: فکیف بنا ان ادرکنا ذلک ؟ قال: "تکونوا کاصحاب عیسی (ع) نشروا بالمناشیر و رفعوا علی الخشب، موت فی طاعة خیر من حیاة فی معصیة . الدر المنثور ‏301/2).

17- در نهج السعاده، مستدرک نهج البلاغه آمده است:

"ابوعطا گفت: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) در حالی که ناراحت بود و نفس عمیق می‎کشید بر ما وارد شده و فرمود: "چگونه هستید آنگاه که زمانی بر شما سایه افکنده که حدود در آن تعطیل شده و مال خدا را دست به دست می‎چرخانند و دوستان خدا را دشمن می‎دارند و دشمنان خدا را دوست می‎دانند؟" عرض کردیم: ای امیرمؤمنان، اگر ما آن روز را درک کردیم چه بکنیم ؟ فرمود: "همانند اصحاب حضرت عیسی (ع) باشید که با اره، اره می‎شدند و به دار آویخته می‎گشتند؛ مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگی در معصیت خداوند است."کیف انتم و زمان قد اضلکم تعطل فیه الحدود و یتخذ المال فیه دولا و یعادی فیه اولیاء الله و یوالی فیه اعداء الله ؟... قال: "کونوا کاصحاب عیسی (ع)، نشروا بالمناشیر و صلبوا علی الخشب موت فی طاعة الله - عزوجل - خیر من حیاة فی معصیة الله. (نهج السعاده ‏639/2).

18- در کنزالعمال آمده است:

"بر شما پیشوایانی حاکم می‎گردند که ارزاق شما را مالک می‎شوند، با شما سخن می‎گویند ولی دروغ می‎گویند، کار می‎کنند ولی کارهای ناشایست انجام می‎دهند، از شما خوشنود نمی شوند مگر اینکه کارهای بد آنان را نیکو شمارید و دروغ آنان را راست پندارید، پس شما حق را به آنان واگذارید تا آنگاه که به آن راضی باشند؛ اما اگر از حق تجاوز کردند، پس هر کس در این راه کشته شد شهید است."سیکون علیکم ائمة یملکون ارزاقکم، یحدثونکم فیکذبوکم و یعملون فیسیؤون العمل، لایرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم و تصدقوا کذبهم، فاعطو هم الحق ما رضوا به فاذا تجاوزوا فمن قتل علی ذلک فهو شهید. (کنزالعمال ‏67/6، کتاب الامارة، باب 1 از قسم اقوال، حدیث 14876).

ناوبری کتاب