صفحه ۴۰۱

فراگیرد." و عمرو از هشیم روایت کرده و گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: "در بین هیچ قومی معصیت هایی صورت نمی گیرد و آنان قادرند که از آن جلوگیری کنند و جلوگیری نمی کنند مگر اینکه بعید نیست خداوند همه آنان را به عذاب گرفتار کند."ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه او شک ان یعمهم الله بعقاب. و قال رسو الله (ص): ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لایغیروا الایوشک ان یعمهم الله منه بعقاب. (سنن ابی داود ‏436/2، کتاب الملاحم، باب الامر و النهی).

14- باز در همان کتاب به سند خویش از جریر روایت شده که گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود:

"خداوند هیچ قومی را که فردی در بین آنان معصیت می‎کند و قدرت اعتراض به وی را دارند و به وی اعتراض نمی کنند رها نمی گذارد مگر اینکه پیش از مردن همه آنها را عذاب خواهد کرد."ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیه فلا یغیروا الااصابهم الله بعذاب من قبل ان یموتوا. (سنن ابی داود ‏437/2، کتاب الملاحم، باب الامر و النهی).

این نکته را همین جا باید گوشزد کرد که: چه بسا هر فرد به تنهایی نتواند از منکری پیشگیری کند اما با تجمع و تشکل پیشگیری بسیاری از منکرات امکان پذیر است، که در این صورت به عنوان مقدمه واجب تجمع و تشکل واجب است؛ چرا که انسان آنچه را با واسطه نیز انجام می‎گیرد می‎تواند انجام دهد.

15- در سنن ابن ماجه از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

"پیوسته طایفه ای از امت من بر امر خداوند پایدار می‎مانند، و کسانی که با آنان مخالفت می‎کنند نمی توانند به آنان زیان برسانند."لاتزال طائفة من امتی قوامة علی امر الله لایضرها من خالفها. (سنن ابن ماجه ‏5/1، باب اتباع سنة رسول الله (ص)، حدیث 7).

16- در الدر المنثور از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

"همانا آسیای اسلام به زودی به گردش در می‎آید، پس به آن سو که قرآن می‎گردد با آن به گردش درآیید، چه بسا سلطان و قرآن با یکدیگر می‎جنگند و از هم جدا می‎شوند، و اینکه به زودی بر شما پادشاهانی حاکم می‎شوند که بر شما به نوعی حکم می‎رانند و بر خودشان به نوع دیگری.

پس اگر آنان را پیروی کنید شما را گمراه می‎کنند، و اگر

ناوبری کتاب