صفحه ۴۰

بدکار اطاعت او واجب است، پس از این رهگذر هلاک شدند. خدای متعال می‎فرماید: افنجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون.قلم (68)35/_36. آیا افراد مسلمان را همانند مجرمان و گناهکاران قرار می‎دهیم ؟ چه می‎رسد شما را؟ چگونه حکم می‎کنید؟"و انماهلک الناس حین ساووا بین ائمة الهدی و ائمة الکفر فقالوا: ان الطاعة مفترضة لکل من قام مقام النبی (ص) برا کان او فاجرا فأتوا من قبل ذلک قال الله تعالی: افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. (المحکم و المتشابه 71/ و بحارالانوار ‏57/90).

در اینکه آیا همه این کتاب (محکم و متشابه) روایتی است از امیرالمؤمنین (ع) یا نه، مطالبی داشتیم که پیش از این در دلیل پنجم از ادله ضرورت ولایت [جلد اول - بخش سوم ] گذشت، [مرحوم مجلسی با مجموعه این کتاب معامله روایت می‎کند.]

4- امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه پس از آنکه سابقه خویش در اسلام را ذکر می‎کند می‎فرماید:

"و شما خوب می‎دانید که جایز نیست برای کسی که حاکم بر ناموس و جان و مال مردم بوده و اموال عمومی و احکام و رهبری آنان را در دست دارد فردی باشد: "بخیل" که در آن صورت به اموال آنان آزمند می‎گردد، و نه "ناآگاه و جاهل" که با نادانی خود آنان را به گمراهی می‎کشاند، و نه "جفاکار" که با جفای خویش رابطه خود را با آنان می‎گسلد، و نه "حیف و میل کننده اموال" که در آن صورت دسته ای را به خود نزدیک کرده و دسته دیگری را طرد می‎کند، و نه "رشوه خوار در قضاوت" که حقوق را پایمال نموده و حق را در غیر جایگاه آن نگه می‎دارد، و نه "تعطیل کننده سنت" که امت را به سوی هلاکت سوق می‎دهد."... وقد علمتم انه لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج والدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله، و لا الجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الحائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع، و لاالمعطل للسنة فیهلک الامة . (نهج البلاغه، فیض 407/، لح 189/، خطبه 131).

توضیح چند نکته درباره جملات روایت

در ابتدای این روایت امام (ع) فرمود: "شما خوب می‎دانید" این جمله اشاره به ارتکاز ذهنی شنوندگان نسبت به شرایط ولایت و امامت است که از آیات قرآن کریم یا بیانات پیامبراکرم (ص) یا از سخنان گذشته آن حضرت یا از دیده های خود درباره اعمال گذشتگان (خلفا) در ذهن خود دارند.

ناوبری کتاب