صفحه ۳۹۹

امیرالمؤمنین (ع) پیشوای متقیان و الگوی مؤمنان است؛ و بدان جهت امام، امام قرار داده شده که سایرین به وی اقتدا کنند؛ پس واجب است راه هدایت او را مورد سرمشق قرار داد.

8- در وسائل به سند خویش از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: همه نیکی ها در شمشیر و زیر سایه شمشیر است و مردم را جز شمشیر به راه راست نخواهد برد، و شمشیرها کلید بهشت و آتش اند."قال رسول الله (ص) الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف، و لایقیم الناس الاالسیف و السیوف مقالید الجنة و النار. (وسائل ‏5/11، ابواب جهاد عدو، باب 1، حدیث 1).

9- در صحیح مسلم به سند خویش از پیامبرخدا(ص) آمده است که فرمود:

"از شما هر کس منکری را ببیند باید با دست خویش آن را تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش، اگر نتوانست با قلبش، و این ضعیف ترین مرحله ایمان است."من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. (صحیح مسلم ‏69/1، کتاب الایمان، باب 20، حدیث 49).

10- باز در همان کتاب به سند خویش از جابربن عبدالله آمده است که گفت: از پیامبراکرم (ص) شنیدم که می‎فرمود:

"پیوسته دسته ای از امت من پیروزمندانه برای حق می‎جنگند تا روز قیامت."لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة . (صحیح مسلم ‏1524/3، کتاب الامارة، باب 53، حدیث 1923).

11- باز همان کتاب به سند خویش از جابربن سمره، از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"پیوسته این دین پابرجا خواهد بود و دسته ای از مسلمانان برای آن مبارزه می‎کنند، تا روز قیامت."لن یبرح هذا الدین قائما یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتی تقوم الساعة . (صحیح مسلم ‏1524/3، کتاب الامارة، باب 53، حدیث 1922).

12- در سنن ابی داود به سند خویش از عبدالله بن مسعود آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

ناوبری کتاب