صفحه ۳۹۵

در اموری که ظاهرا به صلاح است نهی کرده باشد؛ به خاطر اینکه بدین وسیله آنان (عوامفریبی نکرده) و دولت و حکومت خود را در جامعه استحکام نبخشند. در هر حال باید در آیات و روایاتی که در این ارتباط خوانده شد با دقت اندیشید، چرا که دلالت برخی از آنها بر مقصود ما نیازمند نوعی دقت و ریزبینی است.

دلیل دوم: ضرورت بازگرداندن حکومت به مسیر اصلی

حکومت اسلامی برای اجرا و تنفیذ احکام اسلام و اقامه عدل در میان مردم مسلمان تشریع شده، چنانچه صحیحه زراره به نقل از امام محمدباقر(ع) گواه بر این معنی است.

در این روایت پس از آنکه بیان شده اسلام بر پنج چیز بنا گردیده و از آن حضرت در ارتباط با برترین آنها پرسش می‎شود، آن حضرت می‎فرماید:

"ولایت برتر است؛ چرا که ولایت کلید سایر واجبات و والی راهنمای آنهاست."الولایة افضل؛ لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. (کافی ‏18/2، کتاب ایمان و کفر، باب دعائم الاسلام، حدیث 5).

در روایت محکم و متشابه از امیرالمؤمنین (ع) آمده بود که آن حضرت فرمود:

"اولین ستون اسلام نماز، آنگاه زکات، آنگاه روزه، آنگاه حج، آنگاه ولایت است، و این (ولایت) پایان بخش آنها و حافظ همه واجبات و مستحبات است."اولها الصلاة ثم الزکاة ثم الصیام ثم الحج ثم الولایة وهی خاتمتها و الحافظة لجمیع الفرائض و السنن. (رک : جلد اول کتاب، دلیل هشتم از دلایل ضرورت حکومت).

در روایت عیون و علل، امام رضا(ع) علت قرار دادن امام را منع از فساد و اقامه حدود و احکام بیان داشته و فرمود:

"اگر برای مردم امام قرار داده نشده بود شریعت به کهنگی می‎گرایید و دین از بین می‎رفت و سنتها و احکام دگرگون می‎شد و بدعت گزاران بر آن افزوده و ملحدان از آن می‎کاستند، و امر را بر مسلمانان مشتبه می‎کردند."و انه لولم یجعل لهم اماما لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام، ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین. (رک : جلد اول، دلیل سوم از دلایل ضرورت حکومت).

در خبر عبدالعزیز بن مسلم آمده بود که:

"امامت، زمام دین و نظام مسلمانان و صلاح دنیا و عزت مؤمنان است، امامت اساس رشد یابنده اسلام و شاخه بالنده آن است؛ به وسیله امام نماز و زکات و روزه و حج و جهاد تمامت می‎یابد و مالیات و صدقات جمع آوری و حدود و احکام اجرا و کرانه ها و مرزها حراست می‎شود."ان الامامة زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزالمؤمنین، ان الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی. بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفئ و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. (کافی ‏200/1، کتاب الحجه، باب نادر جامع فی فضل الامام، حدیث 1).

ناوبری کتاب