صفحه ۳۹۳

8- "ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطاکهف (18)28/. و هرگز آنان را که دلهایشان را از یاد خویش غافل کردیم و تابع هوای نفس خود شدند و به تبهکاری پرداختند پیروی مکن."

9- و از زبان اهل آتش می‎فرماید: "و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلااحزاب (33)67/. و گویند: بار خدایا ما پیشویان و بزرگان خود را پیروی کردیم، پس آنان ما را از راه منحرف کردند."

10- فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفوراانسان (76)24/. پس به حکم پروردگارت پایدار بمان و گناهکاران و اهل کفران آنان را پیروی مدار."

و آیات دیگری نظیر این آیات که از اطاعت افراد گناهکار و فاسد نهی فرموده است.

11- در خصال شیخ صدوق، به سند خویش از علی (ع) آمده که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: ای علی، چهار چیز است که پشت را می‎شکند: امامی که معصیت خدا کند و مردم باز از وی اطاعت کنند و..."قال رسول الله (ص): یاعلی، اربعة من قواصم الظهر: امام یعصی الله و یطاع امره... (خصال ‏206/1).

12- در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است:

"زنهار! زنهار! از پیروی و اطاعت بزرگترها و رؤسایتان برحذر باشید، همانها که به واسطه موقعیت خود تکبر می‎فروشند، همانان که خویشتن را بالاتر از نسب خود می‎شمارند و کارهای نادرست را به خدا نسبت می‎دهند، و به انکار نعمت های خدا برخاسته تا با قضایش ستیز کنند و نعمت هایش را نادیده گیرند، آنها پی و بنیان تعصب و ستون و ارکان فتنه و فساد و شمشیرهای تفاخر جاهلیت اند. از خدا بترسید و با نعمت های خدا بر خود ضدیت مکنید! و نسبت به فضل و بخشش او حسادت مورزید و از "ادعیاء" (همانان که معلوم نیست پدرشان کیست و جامه اسلام را به تن پوشیده اند و نفاق و دورویی را پیشه کرده اند) اطاعت نکنید، از آنها که جام پاک قلبتان را در اختیار آب تیره نفاقشان قرار داده اید، از آنها که تندرستی خویش را با بیماری آنها آمیخته اید و باطلشان را در حق خود راه داده اید، آنها اساس گناهانند و همدم نافرمانیها.

ناوبری کتاب