صفحه ۳۹۲

5- "ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز"حدید (57)25/. همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به راستی و عدل گرایند، و آهن را که در آن هم بیم سختی و کارزار و هم منافع بسیار زیادی برای مردم است آفریدیم، تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب خدا و پیامبرانش را یاری خواهد کرد؛ همانا خداوند قوی و مقتدر است."

از این آیه شریفه استفاده می‎شود که یکی از اهداف فرستادن پیامبران و فرستادن کتابهای آسمانی قیام مردم به عدالت و قسط است، و خداوند متعال، آهن را ضمانت اجرایی آن قرار داده است. پس واجب است حکومت قسط و عدل را ولو با مبارزه مسلحانه برقرار نمود، و این قیام و مبارزه نصرتی است برای خدا و پیامبران او. در این آیه شریفه و آیاتی نظیر آن نکاتی است شایان دقت و توجه.

6- "الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدانساء (4)60/. آیا نمی نگری به آنان که می‎پندارند به آنچه به تو و به پیامبران پیش از تو نازل شده گرویده اند، ولکن درصددند که محاکمه خود را به نزد طاغوت برند با اینکه مأمور شده اند به آن کفر بورزند؟ و شیطان می‎خواهد آنان را به بیراهه ببرد، بیراهه ای بسیار دور."

از این آیه شریفه وجوب کفر ورزیدن به طاغوت و حرمت بردن قضاوت و محاکمه نزد وی استفاده می‎شود، و هنگامی که بردن محاکمه نزد طاغوت حرام باشد بی تردید ساقطکردن او از تخت قدرت تا حکومت صالح عادلی به جای آن بنشیند نیز واجب است؛ زیرا قضاوت و حکومت باید در جامعه باشد و چاره ای جز آن نیست.

7- "و لاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون شعراء (26)151/ و 152. امر اسرافکاران را اطاعت نکنید، آنان که در زمین فساد نموده و اصلاح نمی کنند."

ناوبری کتاب