صفحه ۳۹۱

فوق جایز نیست، پس به ناچار در صورت وجود قدرت باید او را از حکومت خلع نمود تا حکومت صالح عادلی به جای آن برقرار گردد.

3- خداوند متعال در قصه طالوت و داود می‎فرماید:

"فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمة و علمه ممایشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذوفضل علی العالمین بقره (2)251/.

آنان را به اذن خداوند متواری کردند و داود جالوت را کشت، و خداوند به وی سلطنت و حکومت بخشید و آنچه را می‎خواست به وی یاد داد، و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر کنار نمی زد زمین به فساد کشیده می‎شد، ولکن خداوند به همه جهانیان دارای فضل و احسان است."

از این آیه شریفه نیز استفاده می‎گردد که خداوند متعال به خاطر تفضلی که بر جهانیان دارد، افراد صالح جامعه نظیر داود و طالوت را بر کسانی که زمین را به فساد می‎کشند مسلط می‎کند تا ریشه های فساد را برکنند. و این مختص به زمان خاص و یا شهر خاصی نیست؛ چرا که فضل خداوند عام است برای همه جهانیان تا روز قیامت.

4- "و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامورحج (22)40/ و 41. و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر برکنار نمی نمود، صومعه ها و دیر و کنشت ها و مساجدی که در آن ذکر خدا بسیار می‎شود خراب می‎شد؛ و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد که خدا در منتهای اقتدار و توانایی است. آنان که اگر در زمین به آنان اقتدار و توانایی دهیم نماز به پا می‎دارند و زکات می‎دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند، و عاقبت کار در دست خداست."

از این آیه استفاده می‎شود که خداوند متعال فساد و خرابی مساجد و معابد را دشمن می‎دارد و دوست دارد افراد باصلاحیت، آنان که اگر در زمین تمکن یافته و فرمانروایان آن گردند فرایض خدا را برپای می‎دارند، و با دفع اهل فساد و حفظ معابد و اقامه دعائم دین و انجام فرایض خدای را یاری می‎دهند، فرمانروایی و حاکمیت زمین را به عهده بگیرند؛ و روشن است که دفع اهل فساد چه بسا جز با مبارزه مسلحانه امکان پذیر نیست.

ناوبری کتاب