صفحه ۳۸

بر این اساس هر عملی که مخالف حق باشد می‎توان کلمه ظلم را برای آن به کار برد و مشمول اطلاق مفهوم آن می‎گردد. پس هر فاسق و هر منحرف از حقی ظالم است (و صلاحیت رهبری امت اسلامی را نخواهد داشت).

2- ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النارهود (11)113/.- و هرگز به ستمگران تکیه نکنید که آتش شما را فراخواهد گرفت.

علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه نقل می‎کند که (امام (ع" می‎فرماید: "تکیه بر ظالمین (رکون) دوستی، نصیحت و رهبری ظالمین را پذیرفتن است."تفسیر علی بن ابراهیم (قمی)315/، چاپ دیگر ‏338/1.

3- و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون شعراء (26)151/_152.. از دستور اسرافکاران پیروی مدارید، آنان که در زمین فساد به پا کرده و اصلاح انجام نمی دهند.

4- و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا.کهف (18)28/. و از کسی که قلبش را از یادمان غافل نموده و از هوای نفسش پیروی کرده و کار او از دست رفته است، پیروی مدار.

5- فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفورا.انسان (76)24/.

پس به حکم خدایت صبر کن و از آنان که گناهکار و یا کفرانگرند پیروی مدار.

6- وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا.احزاب (33)67/. و (اهل دوزخ) گفتند: بار خدایا سروران و بزرگانمان را پیروی کردیم آنگاه آنان ما را به گمراهی سوق دادند.

و آیات دیگری نظیر اینها که از مجموع آن استفاده می‎گردد که اشخاص ظالم و فاسق را نمی توان به عنوان امام و والی واجب الاطاعه قرار داد، و دلالت آنها بر این موضوع به خوبی روشن و آشکار است.

ناوبری کتاب