صفحه ۳۷۸

همان گونه که از بارزترین مظالم تاریخ تخطئه خروج بر شخصی مثل یزید و تبرئه کردن کسانی است که بر امیرالمؤمنین و برادر پیامبراکرم (ص) خروج کردند، با اینکه مهاجرین و انصار با آن حضرت بیعت کرده بودند و با خروج آنان در جمل و صفین خونهای بسیاری ریخته شد. و چگونه است که این خروج، به قداست و کرامت افرادی که سردمدار خروج بودند خدشه ای وارد نمی آورد؟!

8- در کتاب الخراج قاضی ابویوسف، از حسن بصری آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"فرمانروایان را دشنام ندهید؛ چرا که آنان اگر نیکوکار باشند برای آنان ثواب و پاداش است و بر شما شکر، و اگربد باشند گناهش به گردن آنان است و بر شماست صبر؛ همانا آنان نعمت های خدا هستند که به وسیله آنان از کسانی که خواسته باشد انتقام می‎گیرد، پس با تعصب و غضب به استقبال نقمت خدا نروید، بلکه با آرامش و گریه و زاری از این نقمت استقبال کنید."لا تسبوا الولاة، فانهم ان احسنوا کان لهم الاجر و علیکم الشکر، و ان اساؤوا فعلیهم الوزر و علیکم الصبر، و انماهم نقمة ینتقم الله بهم ممن یشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمیة و الغضب و استقبلوها بالاستکانة و التضرع، (کتاب الخراج ابی یوسف 10/).

9- در سنن ابی داود، از ابی هریره روایت شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"جهاد واجب است بر شما با هر حاکمی نیکوکار باشد یا بدکار، و نماز واجب است بر شما پشت سر هر مسلمان نیکوکار باشد یا بدکار، اگرچه مرتکب گناهان کبیره گردد."الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برا کان او فاجرا، و الصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجرا و ان عمل الکبائر. (سنن ابی داود‏17/2، کتاب الجهاد، باب فی الغزو مع ائمة الجور).

و روایات دیگری از این قبیل که ظهور در وجوب تسلیم شدن در برابر حاکمان ستم و عدم جواز خروج علیه آنان را دارد.

این روایات به گونه ای شبیه اخبار مستفیضه ای است که از طرق ما (شیعه امامیه) وارد شده و در باب سیزدهم ابواب جهاد وسایل الشیعه و باب دوازدهم ابواب جهاد مستدرک الوسائل آمده است که به آنها بر وجوب سکوت و سکون در عصر غیبت استناد شده، و ما پیش از این در فصل چهارم از بخش سوم این کتاب (در جلد اول) به تفصیل منظور و مقصود آنها را یادآور شدیم.

ناوبری کتاب