صفحه ۳۷

فصل ششم: شرط سوم: عدالت

افراد ستمگر و بدکاره نمی توانند هیچ گونه ولایتی بر مسلمانان داشته باشند؛ بر این معنی گذشته از حکم عقل که پیش از این بدان اشارت رفت آیات و روایات زیادی از طریق فریقین دلالت دارد که به ذکر تعدادی از آنها می‎پردازیم.

آیات مورد استناد در این شرط

1- و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین.بقره (2)124/.

و آن دم که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمایش نمود پس ابراهیم آن کلمات را به پایان برد، پروردگارش گفت: من تو را برای مردم امام قرار دادم، (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم نیز؟ (پروردگارش) گفت: عهد من به ستمکاران نخواهد رسید.

ظلم در لغت قرار دادن چیزی در غیر جای خودش می‎باشد. در کتاب اقرب الموارد آمده است:

"ظلم فلان ظلما و ظلما و مظلمة : وضع الشئ فی غیر موضعه، و از همین مورد است مثل معروف: "من استرعی الذئب فقد ظلم" هر که گرگ را به چوپانی گله بگمارد ستم کرده است، و "ظلم فلانا" یعنی بر او ستم کرد، و "ظلم الارض: حفرها فی غیر موضع حفرها"، به زمین ظلم کرده یعنی چاه را در غیر جا و موضع خودش حفر کرده است."اقرب الموارد ‏731/2.

ناوبری کتاب