صفحه ۳۶

است که از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود:

"الاسلام یعلو و لا یعلی علیه الفقیه ‏334/4، باب میراث اهل الملل، حدیث 5719.- اسلام بر همه چیز برتر است و هیچ چیز بر آن برتر نیست."

و اصولا کسی که خود معتقد به اسلام نیست چگونه می‎توان از وی انتظار اجرای دستورات اسلام و اداره جامعه بر اساس مقررات و موازین اسلامی را داشت ؟ و در همین ارتباط است که باید گفت: در رهبری نه تنها اسلام به معنی اعم و صرف گفتار لفظی کافی نیست بلکه ایمان جامع که مرکب از اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل با تمام وجود و اعضا و جوارح بدن است نیز شرط می‎باشد.

از سوی دیگر هنگامی که ایمان در امام جماعت از شرایط مسلمه است، شرط بودن آن در امام اعظم و رهبر مسلمانان به طریق اولی ثابت و مسلم است؛ و این نکته ای است شایان دقت.

ناوبری کتاب