صفحه ۳۵۴

کلام و نیز در آن جمله که فرمود: "مردم پیر و مهاجرین و انصار هستند" قصد اخبار داشته نه انشاء، یعنی آن حضرت پس از آنکه به وسیله نص امامت برای وی تثبیت شده بوده می‎خواسته اند بیان دارند که بیعت اهل مدینه در تثبیت این امر و از بین بردن اختلافات جامعه کافی است؛ زیرا مردم قهرا تابع مردم مدینه هستند و دیگر نیازی به بیعت مردم سایر شهرها نیست، و آن حضرت نمی خواسته اند بفرمایند: امامت به وسیله بیعت منعقد می‎شود و این حق تنها در اختیار مردم مدینه است. و این مطلبی است شایان تأمل.

7- در تاریخ طبری به هنگام نقل وقایع بعد از کشته شدن عثمان آمده است:

"آنگاه که مردم مدینه گرد آمدند اهل مصر به آنان گفتند: شما اهل شورا هستید و شما رهبری را مشخص می‎کنید و نظر شما مورد قبول همه مسلمانان است، یک نفر را به این مقام منصوب کنید و ما از شما پیروی می‎کنیم، آنگاه عموم مردم گفتند: ما به امامت علی بن ابی طالب راضی هستیم."تاریخ طبری ‏3075/6، چاپ لیدن.

نظیر این مطالب در کامل ابن اثیر نیز آمده است.کامل ابن اثیر ‏192/3.

8- پیش از این در پاسخ سیدالشهداء(ع) به نامه های مردم کوفه خواندیم که فرمود:

"من برادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد از اهل بیتم مسلم بن عقیل را نزد شما فرستادم، اگر او برای من نوشت که نظر افراد باشخصیت و بافضل و درایت شما همان است که فرستادگان شما گفته اند و در نامه های شما خواندم، من بدون تأخیر به سوی شما حرکت می‎کنم."و انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل فان کتب الی انه قد اجتمع رأی ملئکم و ذوی الحجی و الفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم و قرأت فی کتبکم فانی اقدم الیکم وشیکا. (ارشاد مفید 185/، کامل ابن اثیر ‏21/4).

و روایات و سخنان دیگری که ظهور در اختصاص شورا و بیعت با مهاجرین و انصار، یا به اهل مدینه، یا شرکت کنندگان در جنگ بدر، یا افراد بادرایت و فضل دارد و بیانگر این است که رهبر با نظر و صلاحدید آنان مشخص می‎شود و نیازی به بیعت و رضایت سایر مردم نیست.

چگونگی تبیین و تفسیر روایات فوق

تبیین و تفسیر این روایات را در یک نظر کلی در چند محور می‎توان بیان نمود:

ناوبری کتاب