صفحه ۳۳۶

"ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون شعراء (26)151/ و 152. امر (حکومت) اسرافکاران را پیروی مکنید، آنان که در زمین فساد می‎کنند و کار شایسته ای انجام نمی دهند."

و نیز از حضرت یوسف (ع) حکایت می‎کند که می‎فرماید:

"اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف (12)55/. مرا بر خزینه های زمین بگمار که من فردی امین و دانا هستم."

و پیامبراکرم (ص) می‎فرماید:

"رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که در وی سه خصلت وجود داشته باشد: پارسایی که او را از نافرمانی خداوند باز دارد، بردباری که به وسیله آن بر غضب خویش تسلط یابد، و به نیکی حکومت راندن بر زیردستان خود."لاتصلح الامامة الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی. (کافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام، حدیث 8).

و امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید:

"سزاوار نیست عهده دار ناموس، خونها، غنایم، احکام و پیشوایی مسلمانان، شخصی باشد بخیل، چرا که در اموال آنان رشک می‎ورزد؛ و سزاوار نیست فردی باشد نادان، که آنان را با نادانی خود به گمراهی می‎کشاند."لاینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلهم بجهله. (نهج البلاغه، فیض 407/، لح 189/، خطبه 131).

و امام مجتبی (ع) در خطابه خویش در حضور معاویه می‎فرماید:

"خلیفه کسی است که بر اساس کتاب خداوند و سنت پیامبر(ص) حرکت کند، و خلیفه آن کس نیست که با ستمگری حکومت راند."انما الخلیفة من ساربکتاب الله و سنة نبیه (ص) ولیس الخلیفة من سار بالجور. (مقاتل الطالبیین 47/).

و سیدالشهداء(ع) در پاسخ مردم کوفه می‎فرماید:

"به جان خودم سوگند، امام نیست مگر کسی که بر اساس کتاب حکومت کند، قسط را اقامه نماید و پایدار به دین حق باشد."فلعمری ما الامام الاالحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق. (ارشاد مفید 186/).

و آیات و روایات دیگری از این قبیل که متعرض شرایط رهبری شده اند، و امر و

ناوبری کتاب