صفحه ۳۳

فصل چهارم: بحث و بررسی تفصیلی در شرایط رهبر

شرط اول: عقل و درایت کافی

پیش از این در کلمات صاحب نظران گفته شد که در والی اموری از جمله عقل شرط است، و در فصل دوم گفتیم که عقلا به حسب فطرت به کسی که فاقد شرایطی که یکی از آنها عقل است کارهای معمولی خود را محول نمی کنند چه رسد به مسأله ولایت و حکومت، که مسأله سلطه بر خون و آبرو و اموال مردم در آن مطرح است؛ و اکنون در ادامه آن به این حدیث توجه فرمایید:

غرر و درر از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که فرموده:

"امام (رهبر و حاکم جامعه) به قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی که بر اقامه حق استوار باشد نیازمند است."یحتاج الامام الی قلب عقول، و لسان قؤول، و جنان علی اقامة الحق صئوول. (غرر و درر ‏472/6، حدیث 11010).

از سوی دیگر در شریعت اسلام از دیوانه تکلیف برداشته شده و دیگران باید سرپرستی او را به عهده بگیرند؛ پس چگونه می‎توان چنین شخصی را سرپرست مسلمانان قرار داد؟ و همچنین افراد کم خرد و سفیه جزء محجورین هستند و نمی توان اختیار امور را به آنان سپرد.

خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید: "و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما."نساء (4)5/.

اموال خود را که خداوند قوام و قیام شما را در آن قرار داده در اختیار افراد کم خرد و سفیه قرار ندهید.

ناوبری کتاب