صفحه ۳۱۷

بیعت با امام زمان ولی عصر(عج)

26- در روایت ابی بصیر از امام محمدباقر(ع) درباره حکومت امام قائم (عج) آمده است:

"به خدا سوگند، گویا من آن حضرت را بین رکن و مقام مشاهده می‎کنم که مردم با وی بر اساس یک امر جدید و کتاب جدید و قدرت جدید از آسمان بیعت می‎کنند."فوالله لکانی انظرالیه بین الرکن و المقام یبایع الناس بامر جدید و کتاب جدید و سلطان جدید من السماء. غیبت نعمانی 175/،چاپ دیگر262/، باب 14، حدیث 22).

شاید مراد به امر جدید حکومت اسلامی صالح عادل، یا آن اسلام پاک و خالص که پیامبراکرم (ص) برای امت اسلامی آورد باشد. و مراد به "کتاب جدید" قرآن کریم با شرح و تفسیری است که به املای حضرت رسول (ص) و خط امیرالمؤمنین (ع) در نزد آن حضرت وجود دارد.

چنانچه روایاتی به این مضمون وارد شده است وگرنه قرآنی که به دست ماست کتاب حقی است که از هیچ سو باطل بدان راه ندارد، و از سوی خداوند حکیم ستوده صفات نازل گردیده است.

27- و در خبر عبید بن زراره از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"آن حضرت به اسم قائم (عج) فرا خوانده می‎شود، پس ظاهر می‎گردد در حالی که آن حضرت در پشت مقام (ابراهیم) ایستاده است، به او می‎گویند: تو را به اسم صدا زدند، منتظر چه هستی ؟ آنگاه افراد دست آن حضرت را گرفته و با وی بیعت می‎کنند."ینادی باسم القائم (عج) فیؤتی و هو خلف المقام فیقال له: قدنودی باسمک فما تنتظر؟ ثم یوخذ بیده فبایع. (غیبت نعمانی 176/، چاپ دیگر263/، باب 14 حدیث 25).

28- و در خبر سراج از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"آنگاه صاحب این امر ظاهر شده و مردم با وی بیعت نموده و از او پیروی می‎کنند."فیظهر عندذلک صاحب هذا الامر فیبایعه الناس و یتبعونه. (غیبت نعمانی 181/، چاپ دیگر 270/، باب 14، حدیث 43).

و روایتهای دیگری نظیر این روایات: این معنی مسلم است که در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) بیعت برای تقیه یا جدل نیست، پس مشخص است که بیعت به طور قطع در تثبیت حکومت و خلافت منشاء اثر است؛ و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب