صفحه ۳۱۰

اساس بیعت نساء بیعت کردیم، و این پیش از آن بود که جهاد بر مسلمانان واجب شود."سیره ابن هشام ‏75/2.

مراد از بیعت نساء مضمون آیه سوره ممتحنه (یا ایها النبی اذا جأک المؤمنات...) است که در آن نامی از جهاد آورده نشده است.

13- و باز در همان کتاب در ارتباط با بیعت عقبه دوم آمده است:

"پیامبر(ص) با آنان سخن گفت و برایشان قرآن خواند و به ایمان و اطاعت از خداوند دعوت و به اسلام تشویقشان نمود، آنگاه فرمود: "ابایعکم علی ان تمنعونی ما تمنعون منه نسأکم و ابناءکم" با شما بیعت می‎کنم بر این اساس که از من دفاع کنید آنچنان که از زنان و فرزندان خویش دفاع می‎کنید؛ آنگاه "براء بن معرور" دست آن حضرت را گرفت و گفت: بلی... [سپس به رسول خدا گفت ] با ما بیعت کن، به خدا سوگند ما فرزندان جنگ و اهل شمشیر و سلاح هستیم... کعب گوید: آنگاه پیامبرخدا(ص) فرمود: "دوازده نفر نقیب - یعنی رابط و نماینده - از میان خویش انتخاب کنید تا رابط من با قوم و قبیله خود باشند."

دوازده نفر از میان افراد انتخاب شدند... ابن اسحاق گوید: "عاصم بن عمربن قتاده" برای من نقل کرد هنگامی که افراد برای بیعت با رسول خدا(ص) اجتماع نمودند "عباس بن عبادة بن نضله انصاری" هم پیمان بنی سالم بن عوف گفت: ای خزرجیان آیا می‎دانید بر چه اساس با این مرد بیعت می‎کنید؟ گفتند: بلی؛ گفت: شما با او برای جنگ سرخ [کشتن و کشته شدن ] و جنگ سیاه [تحمل فقر و مشکلات اقتصادی ] [یا جنگ با کفار سرخپوست و سیاهپوست ] بیعت می‎کنید... آنگاه به آن حضرت گفتند: دست خویش را برای بیعت دراز کن؛ آن حضرت دست خود را گشود و آنان با وی بیعت کردند... آنگاه کعب بن مالک گفت: هنگامی که ما با رسول خدا(ص) بیعت کردیم، شیطان از بالای عقبه با بلندترین صدایی که برای اولین بار آن را می‎شنیدیم گفت: ای جباجب [ای کسانی که در منزلها سکونت دارید] آیا می‎دانید که مذمم [مراد آن ملعون، حضرت محمد(ص) است ] و افراد صائبی [یعنی افراد خارج از دین ] همراه با وی برای جنگ با شما گرد آمده اند."سیره ابن هشام ‏84/2.

ناوبری کتاب