صفحه ۳۱

و اموالتان را که خداوند قوام و قیام شما را در آن قرار داده در اختیار سفیهان قرار ندهید.

27- افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الاان یهدی فما لکم کیف تحکمون.یونس (10)35/.

آیا آن کس که راه به سوی حق برده برای پیروی سزاوارتر است یا آن کس که راه هدایت را نیافته است مگر اینکه هدایت شود؟ شما را چه می‎شود؟ چگونه داوری می‎کنید؟

28- و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه و لم یوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم.بقره (2)247/.

و پیامبرشان (اشموئیل) به آنان گفت: بی تردید خداوند طالوت را به عنوان پادشاه شما برانگیخته، گفتند: چگونه او را بر ما حکومت است و ما از او به سلطنت سزاوارتریم، که او هرگز گشایشی در مال نیافته ؟ گفت: بی شک خداوند او را به حکومت شما برگزیده و گستره علم و جسم او را افزونتر قرار داده؛ و خداوند سلطنتش را به هر که خواست عطا می‎کند و خداوند گشایش بخش داناست.

29- قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب.زمر (39)9/. بگو: آیا آنانکه می‎دانند با آنکه نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان در می‎یابند.

30- قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.یوسف (12)55/.

(یوسف به حاکم مصر) گفت: مرا سرپرست گنجینه ها و اندوخته های زمین (کشور) قرار ده که من نگهبان و دانا هستم.

31- قالت احدیهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین.قصص (28)26/.

یکی از آن دو دختران (حضرت شعیب) گفت: ای پدر، او (موسی) را به کار گمار که بهترین کسی که به خدمت توان گرفت فردی است نیرومند و امین.

32- قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین.نمل (27)39/.

عفریتی از جن (به سلیمان) گفت: پیش از آنکه از جایگاهت برخیزی من تخت او

ناوبری کتاب