صفحه ۳۰۸

کسی افترا و بهتان در میان دو دست و پای خود نبندند، و با تو در هیچ امر معروفی مخالفت نکنند، بدین شرایط با آنان بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب، که خدا بسیار آمرزنده مهربان است."

7- در تفسیر نورالثقلین از کافی به سند صحیح از ابان از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"آنگاه که پیامبرخدا(ص) مکه را فتح نمود مردان همه با وی بیعت کردند، آنگاه زنان آمدند که با وی بیعت کنند، در آن هنگام خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود: "یا ایها النبی..."

ام حکیم گفت:... ای پیامبرخدا چگونه با تو بیعت کنیم ؟ حضرت فرمود: من با زنها دست نمی دهم، آنگاه قدحی از آب فراخواند و دست خویش در آب زد و بیرون آورد و فرمود: دست خویش را در این آب فرو برید."لما فتح رسول الله (ص) مکة بایع الرجال، ثم جاءت النساء یبایعنه، فانزل الله - عزوجل - یا ایها النبی، الایة ... قالت ام حکیم:... یا رسول الله کیف نبایعک ؟ قال: اننی لا اصافح النساء فدعا بقدح من ماء فادخل یده ثم اخرجها فقال: ادخلن ایدیکن فی هذا الماء. (نورالثقلین ‏307/5).

به همین مضمون روایات دیگری نیز در همان کتاب (نورالثقلین) وارد شده است.

8- و باز نورالثقلین به نقل از صحیح بخاری از عایشه روایت نموده که گفت:

"پیامبرخدا(ص) با قرائت این آیه که "زنان شرک به خدا نورزند" با زنان بیعت نمود و هرگز دست آن حضرت با دست زن تماس پیدا نکرد، مگر اینکه مالک (و همسر) وی باشد."کان النبی (ص) یبایع النساء بالکلام بهذه الایة ان لایشرکن بالله شیئا. و ما مست ید رسول الله (ص) ید امراة قط الا امرة یملکها. (صحیح بخاری ‏247/4، کتاب الاحکام، باب بیعت النساء؛ و نورالثقلین ‏309/5).

9- و باز روایت شده که آن حضرت هنگامی که خواست با زنان بیعت کند قدحی از آب فراخواند و دست خویش را در آن فرو برد، آنگاه آنان نیز دست خود را در آن فرو بردند؛ برخی نیز گفته اند: پیامبراکرم (ص) دست خود را در حالیکه با پارچه ای پوشانده بود با آنان دست داد.وروی انه (ص) اذا بایع النساء دعا بقدح فغمس یده فیه ثم غمس ایدیهن فیه. وقیل انه کان یبایعهن من وراء الثواب، نورالثقلین ‏309/5. تفسیر سوره ممتحنه، حدیث 36 و مجمع البیان ‏276/5. جزء نهم.

خلاصه کلام اینکه بیعت پیامبراکرم (ص) در حدیبیه و در فتح مکه، هر دو در قرآن ذکر گردیده؛ و از این آیات استفاده می‎شود که بیعت از اموری است که در شریعت اسلام اهتمام ویژه ای به آن مبذول شده است.

ناوبری کتاب