صفحه ۳۰۴

26- آیات و روایات بیعت

از جمله دیگر دلایل جواز انتخاب، آیات و روایات بیعت است که تعداد آن نیز نسبتا زیاد می‎باشد و از ظاهر آنها استفاده می‎شود که یکی از راههای انشاء و انعقاد ولایت، بیعت است؛ که با توجه به اینکه مسأله بیعت یک مسأله مهم و مورد توجه در قرآن و روایات است باید در یک بحث مستقل به بحث و بررسی آن پرداخت، که اکنون ما در فصل آینده به بررسی آن می‎پردازیم.

ناوبری کتاب