صفحه ۳۰

22- ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لایقدر علی شئ و من رزقناه منا رزقا حسنا فهوینفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمدلله بل اکثرهم لایعلمون و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لایقدر علی شئ و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لایات بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم ؟نحل (16)75_76.

خداوند مثل می‎زند بنده ای را که خود ملک دیگری است و قدرت بر چیزی ندارد و کسی را که ما به او نعمت های فراوان داده و او در ظاهر و در خفا از آنها بردیگران انفاق می‎کند؛ آیا این دو مساوی و برابرند؟ حمد خدای را و اکثر مردم نادانند و خداوند مثل می‎زند دو مردی را که یکی از آنها لال است و توانایی به انجام هیچ کاری ندارد و همواره سربار سرپرست خویش است و به هر جا او را بفرستند هیچ بهره ای نمی آورد؛ آیا او با کسی که مردم را به عدالت فرامی خواند و خود نیز در راه راست قرار دارد برابر است ؟

23- قل لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انی ملک ان اتبع الامایوحی الی قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون.انعام (6)50/.

ای پیامبر بگو: نمی گویم خزانه های خدا نزد من است، و نمی گویم که غیب می‎دانم و نیز نمی گویم که من فرشته هستم، من فقط آنچه را که به من وحی رسیده پیروی می‎کنم. بگو: آیا کور و بینا با هم برابرند؟ آیا نمی اندیشید؟

24- افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله.محمد (47)14/. آیا آن کس که از جانب پروردگارش به دلیلی روشن دست یافت با آن کس که کردار زشتش نزد او زینت یافته همانند است ؟

25- و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور.حج (22)40/_41.

و بی گمان آنان که خدا را یاری دهند خدا نیز آنان را یاری خواهد داد، البته که خداوند توانا و عزتمند است؛ همانان که اگر به آنها در زمین حاکمیت بخشیم نماز به پای داشته و زکات پرداخته و امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند، و عاقبت کارها همه از آن خداوند است.

26- و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما.نساء (4)5/.

ناوبری کتاب