صفحه ۲۹۲

و نیز می‎فرماید:

"سزای کسانی که با خدا و رسول او کارزار نموده و در زمین فساد به پا می‎کنند این است که کشته شده یا به دار آویخته شوند یا اینکه دستها و پاهای آنها بر خلاف یکدیگر (دست راست با پای چپ) بریده شود یا اینکه به نقطه ای از زمین تبعید شوند."انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. (مائده (5)33/).

و نیز می‎فرماید:

"هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید."الزانیة و الزانی فاجلدواکل واحد منهما ماة جلدة . (نور (24)2/).

و تکلیف های دیگری نظیر موارد فوق که در آن جامعه مورد خطاب قرار گرفته و مصلحت عموم مردم مورد نظر بوده است. و چون اجرای این امور به افرادی که وقت کافی و قدرت متمرکزی برای انجام آن داشته باشند نیاز دارد و امکانات و تجهیزات قضایی مخصوص به خود را می‎طلبد، پس به ناچار بر امت اسلامی واجب است که دولت مقتدری تشکیل داده و انجام این تکالیف و وظایف مهم و اساسی را به وی بسپارند؛ زیرا معقول نیست که جامعه به تکلیفی مکلف باشد اما ایجاد زمینه های انجام آن به عهده وی نباشد. پس تشکیل حکومت به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان واجب است و هر شخصی نمی تواند از سوی خود متصدی انجام امور عمومی بشود؛ چرا که موجب هرج و مرج در جامعه می‎گردد.

7- انسان خلیفه خدا و وارث زمین

دلیل دیگر آیاتی است که بر خلیفه خدا بودن انسان واینکه وی وارث و وسیله آبادانی زمین است صراحت دارد؛ از آن جمله آیات زیر است:

1- هوالذی جعلکم خلائف فی الارض فاطر (35)39/.- اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد.

ناوبری کتاب