صفحه ۲۹۱

در قرآن کریم نیز مشاهده می‎نماییم که به تاریخ امتها همانند داستان زندگی اشخاص اعتنا شده، و در شریعت اسلام همان گونه که برای افراد در زندگی فردی و شخصی آنها تکالیف و واجبات عبادی و غیر عبادی معین شده به عهده جامعه نیز وظایفی قرارداده شده و عموم امت اسلامی در آن مورد خطاب قرار گرفته اند.

خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید:

"در راه خدا با کسانی که با شما قتال می‎کنند کارزار کنید، و ستم روا مدارید."و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لاتعتدوا. (بقره (2)190/).

و نیز می‎فرماید:

"اگر دو طایفه از مؤمنان با یکدیگر به کارزار برخاستند بین آن دو اصلاح برقرار کنید، و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز نمود با فرقه تجاوزگر کارزار کنید تا به امر خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، بین آن دو بر اساس عدل اصلاح برقرار کنید و همواره به قسط رفتارنمایید که خداوند افراد عادل را دوست دارد."و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. (حجرات (49)9/).

و نیز می‎فرماید:

"و آنچه در توان دارید از نیرو و از اسبان تندرو، برای مقابله با دشمنان آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را با آن بترسانید."و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم. (انفال (8)60/).

و نیز می‎فرماید:

"و باید از شما عده ای باشند که به خوبیها دعوت کنند، امر به معروف نموده، از اعمال زشت نهی نمایند."ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. (آل عمران (3)104/).

و نیز می‎فرماید:

"دست زن و مرد دزد را به سزای عملی که انجام داده اند ببرید، این عقوبتی است از سوی خداوند".والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بماکسبا نکالا من الله. (مائده (5)38/).

ناوبری کتاب