صفحه ۲۹

عزیزش را خوار می‎گردانند، و همواره چنین می‎کنند.

16- فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم.محمد (47)22/_23.

پس آیا انتظار نمی برید که اگر شما (منافقان) حکومت بیابید در زمین فساد به پا نموده و پیوسته از رحمهایتان می‎گسلید؟ همینانند آنان که خدا لعنتشان کرده پس آنگاه کر و کورشان نموده است.

17- و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین.دخان (44)30/_31.

و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب خوار کننده نجات بخشیدیم از فرعون که بی گمان او از سران اسرافکاران بود.

18- افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون.قلم (68)35/_36.

آیا ما تسلیم شدگان به خدا را همانند مجرمین خطاکار قرار می‎دهیم ؟ شما را چه می‎رسد، چگونه داوری می‎کنید؟

19- افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.سجده (32)18/.

آیا آن کس که مؤمن است همانند کسی است که فاسق است ؟ نه هرگز برابر نخواهند بود.

20- و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین.بقره (2)124/.

و آنگاه که پروردگار ابراهیم، او را به کلماتی (اموری) چند آزمود و او همه را تمام و کمال به جای آورد خداوند به او گفت: من تو را امام و پیشوای مردم قرار می‎دهم. (ابراهیم) گفت: و از ذریه و فرزندان من هم ؟ گفت: عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید.

21- ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لایعلمون.منافقون (63)8/.

و سرافرازی و عزت تنها از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است، لکن منافقان (این حقیقت را) در نمی یابند.

ناوبری کتاب