صفحه ۲۸

ایمان آورده اند چگونه می‎خواهند طاغوت را حاکم خود در امور قرار دهند با اینکه مأمور شده اند به آن کفر بورزند و شیطان درصدد است آنان را به گمراهی کشاند، گمراهی بسیار دور؟!.

9- و لاتطع الکافرین و المنافقین ودع اذاهم و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا.احزاب (33)48/.

و هرگز از کافران و منافقان پیروی مکن و از آزارهایشان چشم فرو نه، و توکل بر خدا دار و تنها خداوند برای وکالت کافی است.

10- فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفورا.انسان (76)24/.

پس به حکم خدای خویش پایداری کن و از بین آنان هیچ گناهکار و کافری را پیروی مکن.

11- و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا.احزاب (33)67/. و گویند خدایا ما بی گمان سروران و بزرگان خویش را پیروی کردیم پس آنان ما را به راه کژی و گمراهی کشاندند.

12- و لاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون.شعراء (26)151_152.

و هرگز دستور اسرافکاران را پیروی مکنید. آنها که در زمین فساد به پا می‎کنند و کارها را به درستی و صلاح نمی آورند.

13- و لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا.کهف (18)28/.

و هرگز آنکه دلش را از یادمان غافل کردیم و از هوای نفس خویش پیروی نموده و به تبهکاری پرداخته، پیروی مکن.

14- و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و مالکم من دون الله من اولیاء ثم لاتنصرون.هود (11)113/.

و هرگز به ستمگران تکیه نکنید که آتش شما را فراخواهد گرفت و بجز خدای سرپرستی نخواهید داشت؛ آنگاه یاری نخواهید شد.

15- قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و کذلک یفعلون.نمل (27)34/.

(بلقیس) گفت: پادشاهان هنگامی که به قریه ای وارد شوند فاسدش می‎کنند و افراد

ناوبری کتاب