صفحه ۲۶

فصل سوم: شرایط رهبر در چشم انداز آیات قرآن کریم

آیاتی که برای به دست آوردن شرایط حاکم اسلامی می‎توان به آنها تمسک نمود بسیار است، که در این فصل برای روشن شدن چشم انداز بحث در قرآن به ذکر تعدادی از آنها بدون شرح و تفسیر پرداخته و تفصیل و توضیح آن را به فصلهای بعد موکول می‎نماییم، چرا که یکجا مرورکردن مجموعه این آیات خالی از فایده نیست:

1- و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.نساء (4)141/.

هرگز خداوند برای کافران بر مؤمنان راهی (حاکمیتی) قرار نداده است.

2- لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شئ الاان تتقوا منهم تقیة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر.آل عمران (3)28/.

نباید اهل ایمان، مؤمنان را واگذاشته و از کافران برای خود ولی و سرپرست گیرند؛ و هر کس چنین کند هیچ جایگاهی در پیشگاه خداوند نخواهد داشت، مگر اینکه (برای حفظ خویش) از آنان تقیه نماید؛ و خداوند شما را از عذاب خود بر حذر می‎دارد و بازگشت به نزد خداوند است.

3- یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین.مائده (5)51/.

ای مؤمنان هرگز یهود و نصاری را به عنوان ولی و سرپرست خود برنگزینید، زیرا

ناوبری کتاب