صفحه ۲۵۹

در سند این روایت اشکالی نیست. به جز "ابوالبختری" که ضعیف است، مگر اینکه نقل این روایت توسط احمد بن محمد بن عیسی و کلینی موجب اطمینان به صدور آن از معصوم گردد. در کتاب عوائد از این روایت به صحیحه تعبیر شده، و این سهوی است که از جانب ایشان صورت گرفته است.

3- در نهج البلاغه آمده است:

"اولی ترین مردم به پیامبران، آگاهترین آنان به دستوراتی است که پیامبران آورده اند."ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوابه. (نهج البلاغه، فیض 1129/، لح 484، حکمت 96 و غرر و درر آمدی ‏409/2 و 505).

4- در بحار از عوالی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمود:

"علمای امت من همانند پیامبران بنی اسرائیل هستند."علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. (بحارالانوار ‏22/2، کتاب العلم، باب 8، حدیث 67).

5- و در فقه الرضا آمده است که فرمود:

"منزلت فقیه در این زمان همانند منزلت پیامبران در بنی اسرائیل است."منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل. (فقه الرضا 338/ ذیل مبحث دیات، باب حق نفوس).

6- در عوائد از جامع الاخبار از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمود:

"روز قیامت به علمای امتم افتخار می‎کنم و می‎گویم علمای امت من همانند سایر پیامبران پیش از من می‎باشند."افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول: علماء امتی کسائر انبیاء قبلی. (عوائد 186/).

تقریب استدلال به این روایات بدین گونه است که هنگامی که گفته شود: علما وارث پیامبران یا نزدیکترین مردم به پیامبران یا همانند پیامبران هستند، مقتضای آن این است که همه شؤون پیامبران برای آنان باشد و به آنان منتقل شود، مگر آن چیزهایی که به طور طبیعی منتقل نمی شود؛ یا اینکه عدم صحت انتقال آن ثابت گردد.

به عبارت دیگر می‎توان گفت شؤون عمومی پیامبران به علما منتقل می‎گردد نه شؤون فردی آنان. و از طرفی می‎دانیم در میان انبیا پیامبر(ص) ما و ابراهیم و موسی و پیامبران دیگری نیز هستند که ولایت عامه برای آنان وجود داشته است.

ناوبری کتاب