صفحه ۲۴۶

سخن استاد بزرگوار آیت الله العظمی بروجردی - قدس سره - و نقد و بررسی آن

استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی بروجردی - طاب ثراه - طبق آنچه ما در تقریر مباحث ایشان در کتاب "البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر" که در همان ایام به چاپ رسید نوشته ایم، مقبوله عمربن حنظله را به عنوان دلیل ولایت فقیه بیان فرموده و مطالبی در این باره دارند که در اینجا ما برای تکمیل سخن و ادای برخی از حقوق ایشان، خلاصه آن را یادآور می‎شویم:

"اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط آنچه از شؤون فقیه و از حدود ولایت وی می‎باشد، متوقف بر بیان اموری است که متذکر می‎گردیم:

1- در جامعه همواره اموری وجود دارد که از وظایف اشخاص محسوب نمی گردد و مربوط به فرد خاصی نیست، بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت و سرپرستی اموال غایب و ناتوان و مشابه آن و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و موارد دیگری از این قبیل.

اینها از مواردی نیست که هر شخصی مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلکه از وظایف رهبر و کسی که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست می‎باشد.

ناوبری کتاب