صفحه ۲۲۱

می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.مجمع البیان ‏63/2 (جزء 3). [که در آن وظیفه اطاعت را برای شما معین داشته است ].

در تفسیر نورالثقلین از کافی به سند خویش، از برید عجلی روایت شده که گفت: از امام محمدباقر(ع) از گفتار خداوند عزوجل که می‎فرماید: "ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" پرسش کردم، حضرت فرمود:

"ما را منظور داشته که امام پیشین کتابها و علم و سلاح را به امام پس از خود واگذار کند؛ و منظور از جمله: "و هنگامی که بین مردم حکم کردید به عدل حکم کنید" همان چیزی است که در دستهای شماست. آنگاه به مردم فرمود: "ای مؤمنان، خدا و رسول و فرمانروایانتان را اطاعت کنید" که در اینجا تنها اطاعت از ما را منظور فرموده، و همه مومنان تا روز قیامت را به اطاعت از ما دستور داده است."ایاناعنی ان یؤدی الاول الی الامام الذی بعده الکتب و العلم و السلاح . "و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. الذی فی ایدیکم، ثم قال للناس: "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" ایاناعنی خاصة امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامة بطاعتنا. (نورالثقلین ‏497/1، و کافی ‏276/1، کتاب الحجة، باب ان الامام یعرف الامام، حدیث 1).

و در درالمنثور از زیدبن اسلم نقل شده که در ارتباط با آیه شریفه "ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها" می‎گفت:

"این آیه درباره رهبران و درباره کسی که کاری از امور مردم را به عهده دارد نازل شده است."

از شهربن حوشب نیز نقل شده که می‎گفت:

"این آیه در خصوص امرا نازل شده است."

و از علی ابن ابی طالب (ع) نقل شده که می‎فرمود:

"بر امام لازم است بدانچه خداوند حکم نموده حکم کند و امانت را ادا نماید، و آنگاه که این وظایف را انجام داد بر مردم است که از وی اطاعت و شنوایی داشته باشند و هنگامی که آنان را فراخواند اجابت کنند."در المنثور ‏175/2.

و در نامه امیرالمؤمنین (ع) به اشعث بن قیس - عامل آن حضرت در آذربایجان - آمده است:

ناوبری کتاب