صفحه ۲۱۷

عمربن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبی نقل کرده، حضرت فرمود: اذا لایکذب علینا - او بر ما دروغ نمی بندد.کافی ‏275/3، باب وقت الظهر و العصر، حدیث 1، چاپ قدیم ‏76/1.

و در کتاب تهذیب در باب اعمال شب و روز جمعه از حسین بن سعید از فضاله، از ابان از اسماعیل جعفی، از عمربن حنظله، روایت شده که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم: آیا در روز جمعه قنوت می‎باشد؟ حضرت فرمود: انت رسولی الیهم فی هذا اذا صلیتم فی جماعة ... تو فرستاده من در میان آنان می‎باشی در صورتی که نماز را به جماعت ادا نمایید..."تهذیب الاحکام ‏16/3، باب العمل فی لیلة الجمعة و یومها، حدیث 57، چاپ قدیم ‏249/1.

از این دو روایت مورد وثوق بودن وی استفاده می‎گردد.تنقیح المقال ‏342/2.

اما اشکالی که بر تمسک به این دو روایت وارد می‎شود این است که در سند روایت اول یزید بن خلیفه است، که طبق آنچه شیخ بدان تصریح نموده واقفی مذهب است.رجال طوسی 364/ (در بخش اصحاب کاظم (ع". و مورد وثوق بودن او هم اثبات نگردیده. روایت دوم را نیز شخص عمربن حنظله روایت نموده، پس چگونه مورد وثوق بودن وی با آن ثابت می‎گردد؟!

بلی ممکن است چون روایتهای بسیاری از ائمه - علیهم السلام - روایت کرده، همین گواه بر وثاقت وی باشد، چنانچه برخی نیز این گونه گفته اند.در مورد سایر افراد زنجیره سند مقبوله باید گفت: یکی محمد بن یحیی عطار قمی اشعری است که ثقه است، دیگری محمد بن حسین می‎باشد که مراد محمد بن حسین بن ابی الخطاب است که وی نیز ثقه می‎باشد. صفوان بن یحیی نیز از طبقه شش و از اصحاب اجماع است و اشکالی در وی نیست. (از افاضات معظم له در درس).

در هر صورت اصحاب ما این روایت را تلقی به قبول نموده اند، تا جایی که نام مقبوله عمربن حنظله بدان نهاده اند.

2- مشهوره ابی خدیجه:

شیخ به سند خویش از محمد بن علی بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید، از ابی الجهم، از ابی خدیجه روایت نموده که گفت: امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود:

"قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری بینکم فی شئ من الاخذ و العطاء

ناوبری کتاب