صفحه ۲۱۰

چاق و دارای یک خال معمولی و دو خال بزرگ و قائم عادل و حافظ ودیعه های الهی است [امام زمان (عج)] خواهد آمد، زمین را پر از عدل و داد می‎کند پس از آنکه بدکاران آن را پر از جور و ستم نموده باشند."

آنگاه ادامه حدیث را تمام می‎کند و می‎فرماید: از آن روی که حکومت بنی عباس منقرض گردید و من مردی از اهل بیت را نیافتم و نشنیدم که به تقوا رهنمون باشد و به هدایت عمل کند و در حکم خویش رشوه نگیرد، آن گونه که خداوند نعمت های ظاهری و باطنی خود را بر ما تمام نموده است. به همین جهت گمان می‎کنم و بلکه در می‎یابم که این حدیث اشاره به ماست... و من امیدوارم خداوند متعال به رحمت خویش به من منت نهاده باشد و در کتب پیشینیان از زبان امام صادق (ع) ذکری از ما به میان آمده باشد... و در این دولت پیروز [دولت مغول ] هیچ یک از افراد اهل بیت پاک پیغمبر(ص) نیست که همانند ما از صله و صدقات آن دولت و از دعاهای خیرشان و دستوراتی که حکایتگر عدالت و رحمت آشکار آنهاست بهره مند شده باشد."الاقبال 71/. چاپ دیگر 599/، باب 4، فصل اعمال مربوط به سیزدهم ربیع الاول.

به هر حال یأس و نومیدی اصحاب ما از بازگشت حکومت به آنان سبب شده بود که در فروع و شروط مسائل حکومتی بحث گسترده ننمایند؛ ولکن پس از آنکه عنایت خداوندی شامل حال مسلمانان در ایران اسلامی گردید و انقلاب اسلامی به رهبری استاد بزرگوار (امام خمینی) مدظله به پیروزی رسید و ایران از چنگال استبداد و استعمار شرقی و غربی رهایی یافت و معادلات سیاسی متداول شکسته شد، بحث از حکومت اسلامی و شؤون مختلف آن به عنوان یک ضرورت مطرح گردید؛ مگر اینکه خداوند با ظهور ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - بر ما منت نهاده و ما را از این گونه بحثهای عریض و طویل بی نیاز سازد.

به هر صورت ما در این کتاب مباحثی را مطرح نمودیم که شاید برخی از آنها ناقص و یا گسسته از یکدیگر باشد و ادعای صحت آنچه به ذهنمان خطور کرده را نیز نداریم. از این رو از فضلای بزرگوار انتظار می‎رود که در جهت حل مشکلات جامعه و حوادث واقعه همگام با جریان تدبیر امور، این مباحث را نیز دنبال کنند.

و شما نیز هنگامی که در عقل خویش گستردگی حکومت اسلامی و کثرت

ناوبری کتاب