صفحه ۱۷۴

"یابن رسول الله، چگونه امامت برای مدعی امامت صحیح و رواست ؟ حضرت فرمود: با نص و اعلان از جانب خدا و پیامبر(ص) و با دلایل (آشکار بر صحت مدعا)."یابن رسول الله، بأی شئ تصح الامامة لمدعیها؟ قال: بالنص و الدلائل. (بحار ‏134/25، کتاب الامامة، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 6).

3- و باز بحار به نقل از خصال به سند خویش از سلیمان بن مهران از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"ده خصلت از ویژگیهای امام است: معصوم بودن، منصوصیت [معرفی شدن از جانب خدا و پیامبر(ص)] و اینکه داناترین، پارساترین و آگاهترین مردم به کتاب خداوند بوده و اینکه دارای وصیتی روشن و آشکار باشد..."عن ابی عبدالله (ع) قال: عشر خصال من صفات الامام: العصمة و النصوص (و النصل.خ.ل.) و ان یکون اعلم الناس و اتقاهم لله و اعلمهم بکتاب الله و ان یکون صاحب الوصیة الظاهرة - الحدیث. (بحار ‏140/25 باب جامع فی صفات الامام، حدیث 12).

4- و باز بحار از معانی الاخبار به سند خویش از ابی الجارود روایت نموده که گفت: از امام محمدباقر(ع) سؤال کردم که امام با چه ویژگیها و نشانه هایی شناخته می‎گردد؟ حضرت فرمود:

"با ویژگیهایی چند: اولین آن، این که از جانب خداوند عزوجل بدین مقام منصوب شده و به مردم به عنوان پرچم و محور معرفی شود، تا حجتی برای مردم باشد، همان گونه که پیامبراکرم (ص) علی (ع) را بدین مقام منصوب نمود."عن ابی الجارود قال: سألت ابا جعفر الباقر(ع) بم یعرف الامام ؟ قال بخصال: اولها نص من الله - تبارک و تعالی - علیه و نصبه علما للناس حتی یکون علیهم حجة ؛ لان رسول الله (ص) نصب علیا... (بحار ‏141/25 باب جامع...، حدیث 13).

5- و باز در بحار از معانی الاخبار از امام زین العابدین (ع) روایت شده که فرمود:

"از ما خانواده کسی امام نمی باشد مگر اینکه معصوم است، و عصمت چیزی نیست که در ظاهر خلقت انسان آشکار باشد تا بدان وسیله مردم وی را باز شناسند، پس امام نیست مگر کسی که منصوص باشد."عن علی بن الحسین (ع) قال: الامام منا لایکون الامعصوما و لیست العصمة فی ظاهر الخلقة فیعرف بها؛ فلذلک لا یکون الامنصوصا. (بحار ‏194/25، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع)، حدیث 5). [از جانب خدا و پیامبر و امام قبلی بدین مقام تعیین شده باشد.]

ناوبری کتاب