صفحه ۱۶۷

قضاوت در عصر غیبت از جانب فقها مخالفتی ننموده اند و بلکه با وجود اینکه اینان معصوم نبوده و احتمال خطا در قضاوت و عملشان می‎رفته است، انجام چنین اموری را برای آنان واجب شمرده اند. پس چگونه همین معنی را در حفظ نظام اسلام و سیاست ملتزم نگردیده اند؟ [با اینکه در روایات به لزوم حکومت و اداره امور مسلمانان تأکید بیشتری شده است ]. امام (ع) در همین روایت [روایت عبدالعزیز که پیش از این خوانده شد] فرمود:

"امام همانا زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا و عزت مؤمنین است، امامت اساس اسلام رشد یابنده و شاخه های قوانین سایه گستر آن است. با امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد تمامت یافته و مالیاتها و صدقات جمع آوری شده و حدود و احکام اجرا گشته و مرزها و کرانه ها از دشمنان حراست و حفاظت می‎گردد."کافی ‏198/1.

حال با توجه به این گونه روایات [که برای امامت تا این اندازه اهمیت قائل است ] آیا می‎توان به این معنی ملتزم گردید که در عصر غیبت همه این امور تعطیل شده و خداوند سبحان از نظام یافتن جامعه اسلامی و اصلاح دنیا و عزت مؤمنین و اقامه فرایض و حراست از مرزها و کرانه های اسلامی صرفا به خاطر غیبت امام معصوم (ع) دست برداشته است ؟! آیا عقل و شرع به ما اجازه می‎دهد که در زمان طولانی غیبت، مسلمانان را بی سرپرست و بی پناه تحت سیطره دست نشاندگان کفر و فساد و صهیونیست های طغیانگر رها کرده و به عذر انتظار فرج و تشکیل دولت حضرت مهدی (عجل الله فرجه) و آمدن امام معصوم اقدامی در جهت رهایی آنان و تشکیل حکومت اسلامی نکنیم ؟!

آیا این فرمایش حضرت علی (ع) نیست که می‎فرماید:

"خداوند از دانایان پیمان گرفته که به شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم تن در ندهند و ساکت ننشینند؟"اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم. (نهج البلاغه، فیض 52/، لح 50/، خطبه 3).

آیا این فرمایش امام موسی بن جعفر(ع) نیست که به علی بن یقطین که در آن زمان وزیر هارون الرشید بود می‎فرماید:

"همانا برای خداوند در کنار سلطان دوستانی است که به وسیله آنان از دوستانش دفاع می‎کند؟"ان لله - تعالی - مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه. (وسائل ‏139/12، باب 46 از ابواب مایکتسب به، حدیث 1).

ناوبری کتاب