صفحه ۱۶۴

5- در خبر سلیم بن قیس آمده است که گفت: از امیرالمؤمنین (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"اطاعت تنها از آن خداوند عزوجل و پیامبر وی و اولی الامر، است و به اطاعت اولی الامر دستور داده شده بدان جهت که آنان معصوم بوده و از گناه مبرا هستند و هرگز به معصیت خداوند فرمان نمی دهند."انما الطاعة لله - عزوجل - و لرسوله و لولاة الامر، و انما امر بطاعة اولی الامر؛ لانهم معصومون مطهرون لا یأمرون بمعصیة . (بحار ‏200/25، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع)، حدیث 11).

6- و در عیون اخبارالرضا ضمن نامه ای که حضرت امام رضا(ع) به مأمون نوشته آمده است:

"هرگز خداوند پیروی از کسی را که می‎داند فریبکار است و مردم را به گمراهی و ضلالت می‎کشاند واجب نکرده است."لا یفرض الله - تعالی - طاعة من یعلم انه یضلهم و یغویهم...(بحار ‏199/25، باب عصمتهم ولزوم عصمة الامام (ع)، حدیث 9).

7- و در خبر خصال (از مفضل بن عمر) از امام صادق (ع) آمده که آن حضرت درباره گفتار خداوند سبحان "لا ینال عهدی الظالمین"بقره (2)124/. فرمود:

"مراد از آیه شریفه این است که رهبری برای کسی که بت و یا مجسمه ای را پرستیده و یا برای یک لحظه به خداوند شرک ورزیده ولو پس از آن اسلام آورده باشد، روا و شایسته نیست."

ظلم: قرار گرفتن هر چیز در غیر جای خودش است، و شرک بزرگترین ظلم است، خداوند عزوجل فرمود: "ان الشرک لظلم عظیم."لقمان (31)13/. و نیز امامت شایسته نیست برای کسی که گناهی از گناهان - چه کوچک و چه بزرگ - مرتکب شده باشد ولو اینکه پس از آن توبه کرده باشد. و نیز نمی تواند اقامه حد کند کسی که به گردن وی حدی است؛ پس در این صورت امام الزاما باید معصوم باشد، و عصمت وی شناخته نمی گردد مگر با تصریح از جانب خداوند عزوجل که توسط پیامبرش بیان نموده است؛ چرا که عصمت همانند سیاهی و سفیدی (رنگ پوست) نیست که در ظاهر خلقت انسان آشکار باشد، بلکه پنهان است و جز با بیان خداوند علام الغیوب آشکار نمی گردد."عنی به ان الامامة لا تصلح لمن قدعبد صنما اووثنا او اشرک بالله طرفة عین و ان اسلم بعد ذلک، و الظلم وضع الشئ فی غیر موضعه، و اعظم الظلم الشرک . قال الله عزوجل: ان الشرک لظلم عظیم. و کذلک لا تصلح الامامة لمن قد ارتکب من المحارم شیئا صغیرا کان او کبیرا و ان تاب منه بعد ذلک . و کذلک لا یقیم الحد من فی جنبه حد فاذا لا یکون الامام الامعصوما و لا تعلم عصمته الابنص الله - عزوجل - علیه علی لسان نبیه (ص) لان العصمة لیست فی ظاهر الخلقة فتری کالسواد و البیاض و ما اشبه ذلک و هی مغیبة لاتعرف الا بتعریف علام الغیوب عزوجل. (بحار ‏199/25، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام، از خصال، ص 310).

ناوبری کتاب