صفحه ۱۶۳

2- در خبر سلیمان بن مهران از امام جعفرصادق (ع) آمده است که فرمود:

"ده خصلت از ویژگیهای امام است: معصوم بودن، تعیین شدن وی (توسط پیامبر و یا امامان قبلی) آگاهترین و نیز باتقواترین مردم، در راه خدا بودن، داناترین مردم به کتاب خداوند بودن، و اینکه دارای وصیتی ظاهر و آشکار باشد، و اینکه معجزه و برهان روشنی به همراه داشته باشد و..."عشر خصال من صفات الامام: العصمة، و النصوص، و ان یکون اعلم الناس و اتقاهم لله و اعلمهم بکتاب الله، و ان یکون صاحب الوصیة الظاهرة، و یکون له المعجزة و الدلیل... (بحارالانوار ‏140/25، کتاب الامامة، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 12)..

3- در خبر عیاشی از ابی عمرو زبیری از امام جعفرصادق (ع) روایت شده که فرمود:

"همانا از جمله ویژگیهایی که شخص با دارا بودن آنها مستحق امامت می‎گردد، پاک کردن و پاک بودن از گناهان بزرگی است که انسان را به آتش می‎افکند، آنگاه برخورداری از دانشی است که به تمام آنچه امت از حلال و حرام بدان نیازمند است پرتو افکند، و نیز آگاهی داشتن به کتاب الهی..."ان مما استحقت به الامامة التطهیر و الطهارة من الذنوب و المعاصی الموبقة التی توجب النار، ثم العلم المنور بجمیع ما یحتاج الیه الامة من حلالها و حرامها، و العلم بکتابها. (بحار ‏149/25، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 24).

4- و از تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود:

"امامی که شایسته امامت است برای وی علامتهایی است: یکی اینکه دانسته شود که از گناهان چه کوچک و چه بزرگ معصوم است، دیگر اینکه در فتوا لغزش نداشته و در جواب به خطا نرود، و سهو و فراموشی به وی دست ندهد، و اینکه به چیزی از امور دنیا خود را سرگرم نسازد."و الامام المستحق للامامة له علامات، فمنها ان یعلم انه معصوم من الذنوب کلها صغیرها و کبیرها، لایزل فی الفتیا و لا یخطئ فی الجواب و لا یسهو و لا ینسی و لا یلهو بشئ من امر الدنیا. (بحار ‏164/25، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 32).

ناوبری کتاب