صفحه ۱۶۱

است که به حد شناسایی امام رسیده و یا بتواند او را اختیار و انتخاب نماید؟... در امر امامت اختیار کجاست و خردها کجایند و نمونه امام کجا یافت می‎گردد؟! آیا گمان می‎کنید که این (امر امامت) در غیر خانواده پیامبرخدا محمد(ص) یافت می‎گردد؟ به خدا سوگند نفسهایشان بدانان دروغ گفته و باطلها بر آنان چیره شده...

اینان از انتخاب خدا و رسول خدا و اهل بیت او روی گردانده و به انتخاب و اختیار خود روی آورده اند و حال آنکه قرآن آنان را ندا داده و می‎فرماید: "و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون قصص (28)68/. پروردگار تو آنچه را بخواهد آفریده و می‎گزیند، برای آنان اختیار و گزینشی نیست، منزه است خدا و برتر است از آنچه شرک می‎ورزند."

و نیز می‎فرماید: "و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم احزاب (33)36/. هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و رسولش امری را تعیین و یا بدان حکم نمودند، برای آنان اختیاری در کارهایشان باشد."

پس چگونه می‎توانند آنان، خود امام خویش را اختیار نموده و برگزینند؛ و حال آنکه امام عالمی است که چیزی بر وی پوشیده نیست، پاسداری است که از انجام وظایف خود کوتاهی نمی کند، معدن قداست و پاکی و ریاضت و پارسایی و علم و عبادت است؛ به دعوت پیامبرخدا و نسل پاک بتول ویژگی یافته، در نسبش هیچ سخن و در حسبش هیچ برابری ای نیست، خاستگاهش از قریش، تبار و شجره اش از هاشم، عترتش از پیامبر و اعمالش مورد رضای خداوند تبارک و تعالی است، شرف شرافتمندان و شاخه ای از عبدمناف است، علمش فزاینده، حلمش کامل، در امامت کاردان و قوی، به سیاست آگاه، واجب الاطاعه، قائم به امر خداوند عزوجل، نصیحت گر بندگان خدا و حافظ دین خداست.

و آنگاه که خداوند عزوجل بنده ای را بر انجام کارهای سایر بندگانش انتخاب می‎کند، برای انجام وظایف سینه اش را فراخ، چشمه های حکمت را از قلبش جاری، و به وی علم و آگاهی الهام می‎دارد؛ آنگاه وی در جواب در نمانده، و از راه درست و

ناوبری کتاب