صفحه ۱۵۳

در هر صورت این روایت هیچ گونه دلالتی بر ضرورت قریشی بودن فقیه عادل مورد انتخاب مردم در زمان غیبت ندارد؛ چرا که در آن به دوازده امام تصریح شده است و این خود دلیل مستقلی است بر اینکه در غیر دوازده امام -علیهم السلام - قریشی بودن شرط نیست.

7- کتاب غیبت نعمانی از بزاز به سند خویش از انس بن مالک از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"پیوسته این امر پا بر جا خواهد ماند تا (پایان حکومت) دوازده زمامدار از قریش."لن یزال هذا الامر قائما الی اثنی عشر قیما من قریش. غیبت نعمانی 75/.، چاپ دیگر 119/، باب 6 (باب ما روی فی الائمة الاثنی عشر من طرق العامة).

روایت دیگری شبیه این نیز از همین راوی نقل شده است.

8- باز در همان کتاب غیبت نعمانی از عمر بن شیبه (عثمان بن ابی شیبه.خ. ل) از ابی جحیفه روایت شده که گفت: من به همراه عموی خویش خدمت رسول خدا(ص) نشسته بودیم و آن حضرت سخنرانی می‎نمود و می‎فرمود:

"پیوسته کار ما به صلاح خواهد گذشت تا اینکه دوازده خلیفه که تمامی آنها از قریش می‎باشند بر مردم حکومت رانند.".لا یزال امرنا صالحا حتی یصیر اثناعشر خلیفة کلهم من قریش. غیبت نعمانی 78/. چاپ دیگر 125، باب 6.

سخن درباره این دو روایت و سیاق آنها همان است که در روایات پیشین گذشت.

9- صحیح مسلم از عبدالله از پیامبراکرم روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"پیوسته این امر (خلافت) در قریش تا زمانی که حتی دو نفر از مردم باقی مانده باشند، باقی خواهد ماند."لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان.صحیح مسلم ‏1452/3، کتاب الامارة، باب 1، حدیث 1820.

نظیر این روایت را بخاری از ابن عمر نیز روایت کرده، با این تفاوت که به جای کلمه مردم (ناس) ضمیر جمع (منهم) آورده است.لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان. صحیح بخاری ‏265/2، باب مناقب قریش. اما ظاهرا عبارت مسلم صحیح تر است.

این روایت، ظهور در خبر دارد نه انشاء؛ و بر فرض صحت صدور، بر همان چیزی که ما شیعه امامیه بدان معتقدیم که امام دوازدهم (عجل الله فرجه) هنوز زنده است منطبق می‎باشد.

ناوبری کتاب