صفحه ۱۳۹

و روایات دیگری به همین مضمون و در روایت ابی بکر آمده که گفت:

"من همراه با عبدالله عجلان خدمت امام صادق (ع) رسیدیم، عبدالله گفت: مردی با ما دوست است که آنچه را ما می‎شناسیم می‎شناسد (به امامت شما معتقد است) اما گفته می‎شود که وی حرامزاده است.

حضرت رو به من کرد و فرمود: تو چه می‎گویی ؟ عرض کردم: چنین حرفهایی را دیگران می‎گویند، حضرت فرمود: اگر آن شخص این چنین باشد در جهنم برای وی خانه ای از "صدر" بنا می‎شود که حرارت آتش را از وی دفع می‎کند و روزی اش را به وی عطا می‎کنند."خبر ابی بکر قال: کنا عنده، یعنی الصادق (ع) و معنا عبدالله بن عجلان فقال عبدالله بن عجلان: معنا رجل یعرف ما نعرف و یقال: انه ولد الزنا، فقال: ما تقول ؟ فقلت: ان ذلک لیقال له. فقال (ع): ان کان ذلک کذلک بنی له بیت فی النار من صدر یرد عنه و هج جهنم و یؤتی برزقة . (بحارالانوار، ‏287/5، باب علة عذاب الاستیصال و حال ولد الزنا، حدیث 12).

در متن عربی روایت "وهج" هموزن "فرس" به معنی حرارت آتش است. و در کتاب بحارالانوار درباره معنی "من صدر" آمده: "یعنی در بالای جهنم برای وی خانه ای بنا می‎کنند" و ظاهرا "صدر" تحریف شده "صبر" با فتح باء به معنی برف باشد که در نگارش به غلط نوشته شده، و معنی آن این است که خانه ای از برف و یخ در جهنم برای وی می‎سازند.

[اینها دلایل هشتگانه ای بود که در این باب بدان استناد شد.]

البته ما مدعی نیستیم که تمام این روایات از جهت سند صحیح و دلالت آن بر مقصود و منظور ما کامل است، خصوصا روایاتی که با عقل و عدالت سازگاری ندارد. اما در مجموع پستی و پلیدی حرامزاده هرچند عادل و مسلمان هم باشد، از آنها استفاده می‎گردد؛ و همین اندازه برای ما کافی است که حکم کنیم وی صلاحیت رهبری امت اسلامی و احراز مقام مرجعیت و قضاوت را ندارد، و تحقیق در مضامین این گونه روایات باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

مرحوم مجلسی [با توجه به پیچیدگی حکم درباره حرامزاده در دنیا و کیفیت

ناوبری کتاب