صفحه ۱۳۷

و در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده که امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"هیچیک از شما نباید پشت سر دیوانه و ولدالزنا نماز بخواند."لا یصلین احدکم خلف المجنون و ولدالزنا (وسائل ‏397/5، باب 14 از ابواب صلاة الجماعة، حدیث 1).

3- نجاست و پلیدی حرامزاده:

روایاتی که در پلیدی و نجاست حرامزاده وارد شده، دلیل دیگری بر ضرورت پاکزادی رهبری امت اسلامی می‎تواند باشد که از آن جمله است روایت "وشاء" از راوی خبر از امام جعفرصادق (ع) که گفت:

"آن حضرت نیم خورده حرامزاده و نیم خورده یهود و نصاری و مشرک و هر آن کسی راکه مخالف اسلام باشد، همواره مکروه می‎دانست."عن ابی عبدالله (ع) انه کره سؤر ولد الزنا و سؤر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام. (وسائل ‏165/1، ابواب الاسار، باب 3، حدیث 2).

و نیز خبر ابن ابی یعفور از امام جعفرصادق (ع) که آن حضرت فرمود:

"از چاهی که غساله حمام در آن جمع می‎شود غسل مکن؛ چرا که در آن غساله حرامزاده نیزهست که تا هفت نسل پاک نمی گردد؛ و در آن غساله شخص ناصبی (کسی که به ائمه معصومین - علیهم السلام - ناسزا می‎گوید) است که وی بدترین این دو نفر است."لا تغتسل من البئرالتی یجتمع فیها غسالة الحمام؛ فان فیها غسالة ولد الزنا و هو لا یطهر الی سبعة آباء، و فیها غسالة الناصب و هو شرهما. (وسائل ‏159/1، ابواب ماء المضاف، باب 11، حدیث 4).

و روایات دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.

البته مراد از این پلیدی و نجاست در اینجا علی الاقوی نجاست معنوی و پلیدی ذاتی است، نه نجاست ظاهری؛ و گواه آن همین جمله "تا هفت نسل پاک نمی گردد" می‎باشد؛ زیرا نجاست ظاهری - بر فرض که قائل به آن شویم - به نسل دیگر منتقل نمی شود.

البته این مسأله که آیا نجاست ولد الزنا در صورت قائل شدن به آن به خاطر کفر اوست یا اینکه نجاست او ثابت است - هرچند قائل شویم مسلمان است - یا اینکه چیزی است بین مسلمان و کافر و... اینجا زمینه بحث آن نیست و باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

4- همسانی دیه حرامزاده با دیه کافر ذمی:

دلیل دیگر روایاتی است که دیه حرامزاده را برابر دیه کافر ذمی مقرر نموده است که از آن جمله است روایت ابراهیم بن عبدالحمید از امام جعفرصادق (ع) که فرمود:

ناوبری کتاب