صفحه ۱۲۸

"و اما فلانی [عایشه ] را رأی زنانگی و کینه ای که در قلبش جوشان بود فرا گرفت."و اما فلانة فادرکها رأی النساء و ضغن غلافی صدرها. (نهج البلاغه،فیض 487/، لح 218/، خطبه 156).

12 و 13- فروع کافی با حذف برخی افراد سند از امام جعفرصادق و آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که فرمود:

"در مخالفت با زنان برکت است."فی خلاف النساء برکة . (کافی ‏518/5، کتاب النکاح، باب فی ترک طاعة النساء حدیث 9).

و نیز با همین سند روایت نموده که امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"هر مرد که زنی او را اداره کند ملعون است."کل امرئ تدبره امراءة فهو ملعون. (کافی ‏518/5، کتاب النکاح، باب فی ترک طاعة النساء، حدیث 10).

این دو روایت را وسایل الشیعه نیز (در باب مقدمات نکاح) با کمی اشتباه در نقل سندوسائل ‏131/14، باب 96 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 3 و 4؛ کتاب وسائل با همه دقتی که در نقل احادیث به کار برده در نقل این حدیث دو نفر از روات از سلسله سند حذف شده است. شاید در بازنویسی نسخه ها و مراحل چاپ این اشتباه رخ داد است. و در همین باره من به فضلایی که پیرامون مسائل تحقیق می‎کنند توصیه می‎نمایم که روایات را حتی الامکان از کتب اصلی نقل کنند و در مراحل تحقیق به آنها مراجعه نمایند، بخصوص در روایتهای محوری که می‎خواهند بر اساس آن فتوا بدهند به یک نقل و یک نوشته اکتفا نکنند، چون احتمال قلب و سقط در نوشته ها بسیار زیاد است، گاهی خود من نوشته ای را با دقت می‎نویسم ولی هنگامی که مراجعه می‎کنم مشاهده می‎کنم کلمه ای از قلم افتاده و یا به اشتباه نوشته شده است.(از افاضات معظم له در درس). و الفقیه در بخش نوادر نکاح الفقیه ‏468/3، باب نوادر النکاح، حدیث 4622 و 4623. آورده اند.

14- کافی از تعدادی از اصحاب از احمد بن محمد از ابن محبوب از عبدالله بن سنان از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که پیامبراکرم (ص) سخن از زنان راند و فرمود:

"در کارهای نیک با زنان مخالفت کنید پیش از آنکه شما را به کارهای زشت وادار کنند. از بدهای آنان به خدا پناه ببرید و از نیکانشان بر حذر باشید."اعصوهن فی المعروف قبل ان یأمرنکم بالمنکر و تعوذوا بالله من شرارهن و کونوا من خیارهن علی حذر. (کافی ‏516/5، کتاب النکاح، باب فی ترک طاعة النساء، حدیث 2).

این روایت از جهت سند قابل اعتماد است و در نهایت صحت و درستی است. به همین مضمون روایتهای دیگری نیز در این باب درج شده است.

ناوبری کتاب