صفحه ۱۲۷

در شرح نهج البلاغه عبده ذیل این کلام آمده است:

"امام نمی خواهد بفرماید کارهای نیک به صرف اینکه مورد نظر و درخواست زنان است متروک گردد؛ چرا که انجام ندادن کارهای نیک خود مخالف سنتهای صالحه است، به ویژه آنجا که کار نیک از واجبات باشد.

بلکه امام (ع) می‎خواهد بفهماند که کارهای نیک بدان جهت که کار نیک است باید انجام پذیرد، نه به مجرد اطاعت از دستور و نظر زنان؛ و امام (ع) در این باره چه گفتار زیبایی فرموده، گفتاری که قرنها تجربه صحت آن را تأیید نموده است و استثنایی در آن نیست مگر در معدودی از زنان که به مراتب بالایی از فطانت و زیرکی دست یافته و خود را به گونه ای تربیت نموده باشند که بر خلاف غرائز و ویژگیهای طبیعی خود به مسائل بنگرند و بر خلاف کشش ذاتی خود تصمیم گیری کنند."شرح نهج البلاغه عبده ‏126/1.

10- سنن ابن ماجه از پیامبراکرم (ص) روایت می‎کند که آن حضرت خطاب به زنی فرمود:

"من هرگز کم بهرگان در دین و خرد از خردمندان شما را ندیدم که بر خردمندان غلبه نموده باشد. آن زن گفت: ای رسول خدا کمی بهره در عقل و دین چگونه است ؟ حضرت فرمود: بدان جهت که گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد است و این دلیل بر نقصان عقل می‎باشد، و دیگر اینکه مدتی در هر ماه از نماز خواندن و در ماه رمضان از روزه معاف می‎باشد و این دلیل بر نقصان دین است."ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن. قالت: یا رسول الله، و ما نقصان العقل و الدین ؟ قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، و تمکث اللیالی ما تصلی، و تفطرفی رمضان فهذا من نقصان الدین. (سنن ابن ماجه ‏1326/3، کتاب الفتن، باب 19، حدیث 4003).

11- و از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که [در ارتباط با نقش عایشه در جنگ جمل ] فرمود:

ناوبری کتاب