صفحه ۱۱۱

شاهد بر این مدعا نیز این است که در بیشتر کشورهای جهان رؤسای جمهور و مسؤولین رده اول حکومتی با اینکه در کشورشان هیچ منع قانونی در انتخاب زنان نیست از بین مردان انتخاب می‎شوند. و برای آنان که به اسم دفاع از حقوق زن گفته اند که اگر زنان در مسائل حکومتی نباشند حقوق نصف انسانها ضایع شده، این نکته پوشیده مانده و یا عمدا نخواسته اند بدان توجه کنند که ساختار جامعه تشکیل نمی گردد مگر از خانواده، و خانواده اداره نمی شود مگر با مهربانی و عطوفت زن، جامعه صالح نمی شود مگر با اصلاح خانواده ها، و اصلاح خانواده ها نیاز به عطوفت و مهربانی زن نسبت به شوهر و فرزندان دارد؛ بنابراین آیا به نظر آنان حفظ خانواده ها و تربیت فرزندان اعم از پسر و یا دختر و تقویت روحیه شوهر در کار و تلاش روزانه کار کوچک و حقیری است ؟!

هرگز! فداکاری زن در خانواده و تربیت فرزندان به صورت صحیح به نظر ما از مشکل ترین و بافضیلت ترین کارهاست و اساسی ترین سنگ بنای اصلاح جامعه است، و این با طبع خشن و خشک مرد سازگار نیست. به قول شاعر:

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست ____ که هر چیزش به جای خویش نیکوست

پیامبراکرم (ص) در کلامی می‎فرماید: "بهشت زیر گامهای مادران است."الجنة تحت اقدام الامهات. (مستدرک الوسائل ‏628/2، ابواب احکام اولاد، باب 70، حدیث 4).

و امام باقر(ع) می‎فرماید: "دو سوم از نیکی ها برای مادر است و یک سوم از آن پدر."ان للام ثلثی البر و للاب الثلث. (وسائل ‏209/15، ابواب احکام اولاد، باب 94، حدیث 4).

از سوی دیگر تقویت روحیه شوهر برای کار و تلاش در رفع نیاز زندگی و مبارزه و جهاد و انجام سایر تلاشهای اجتماعی، خود عمل شریفی است که با جهاد برابر است. در حدیثی امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید:

"جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است."جهاد المراءة حسن التبعل. (نهج البلاغه، فیض 1152/، لح 494/، حکمت 136/).

این معنی واضح است که قدرت شوهرداری و تربیت اولاد در زنان از فوائد و آثار وجود عواطف قوی آنان می‎باشد، پس اگر دقت شود روشن می‎گردد که گرچه کارهای خشن و سخت بر عهده مردان است ولی این اخلاق و رفتار و عواطف زنان است که در قدرت روحی و نشاط مردان اثر می‎گذارد و مردان می‎توانند در خارج منزل با نشاط و قدرت کار کنند، پس زنان در کار مردان نیز به این معنی شریک اند. در

ناوبری کتاب